Poljoprivredni fakultet u Banja Luci

Povijest

Inicijativu za osnivanje Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci službeno je odobrilo Znanstveno-nastavno vijeće Sveučilišta u Banjoj Luci, a pokrenuta je 1991. godine ustavom Organizacijskog odbora. Na sjednici Znanstveno-nastavnog vijeća Sveučilišta održanoj 27. veljače 1992. godine usvojena je Studija o ustroju Poljoprivrednog fakulteta i zajedno s Odlukom o utvrđivanju prijedloga Studije o socijalno-ekonomskom opravdanju osnivanja Poljoprivrednog fakulteta u Banjoj Luci, proslijeđena Skupštini SRBiH na usvajanje. Postupak uspostavljanja obnovljen je na temelju Ustava i Ustavnog zakona za provedbu Ustava Srpske Republike Bosne i Hercegovine. U kolovozu 1992. godine upisano je upisno Povjerenstvo Poljoprivrednog fakulteta u Banjoj Luci i donesena je odluka o osnivanju Fakulteta koja je imenovala prof. Dr. Peter Durman.

Fakultet je započeo s radom 10. listopada 1992. u zgradi nekadašnjeg Poljoprivrednog učilišta u Banjoj Luci. Od osnutka do 1999. godine na Fakultetu se održavala nastava opće orijentacije, nakon čega su formirana tri nova smjera: poljodjelstvo, voćarstvo i vinogradarstvo i stočarstvo. Nakon šest godina formirana su tri studijska programa: Životinjska proizvodnja, Biljna proizvodnja i Agrarna ekonomija i Ruralni razvoj. Od školske godine 2006./2007. Fakultet organizira nastavu po načelima Bolonjskog procesa s tri studijska programa i šest specijalizacija. Master studije izvode se na Fakultetu, drugi ciklus studija – master i doktorski studij – treći ciklus studija. Fakultet je u potpunosti obučen u pogledu kadra i infrastrukture te je neovisan u obavljanju znanstvenih i nastavnih procesa.

Misija

Od svog osnutka do danas, Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Banjoj Luci zalaže se za svoju osnovnu misiju: ​​uspostaviti najviše akademske standarde i osigurati stjecanje znanja i vještina u skladu s potrebama društva i planiranim društvenim razvojem; odnosno educirati mlade i kvalitetne stručnjake iz oblasti poljoprivrede i nauke koji će svojim znanjem i radom moći koristiti razvoj poljoprivrede kao strateške grane Republike Srpske i BiH, u skladu s suvremeni europski trendovi održivog razvoja. 

Kako bi ostvario svoju misiju, Fakultet je trajno opredijeljen za poboljšanje kvalitete visokog obrazovanja istraživanjem, tehnološkim razvojem i razvojem inovativnih pristupa, te uključivanjem u jedinstveni europski prostor visokog obrazovanja i europski istraživački prostor.

Edukacijom akademskog i stručnog osoblja, Fakultet će pridonijeti:

  • razvoj poljoprivrede i prehrambene industrije; 
  • ruralni razvoj Republike Srpske i BiH; 
  • održivi gospodarski i regionalni razvoj.
Vizija

Osnovna vizija Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci je uspostava modernog sustava visokog obrazovanja, kompatibilnog s relevantnim fakultetima u zemljama regije i državama članicama EU, u kojem je istraživački pristup osnova za stjecanje novih znanja. Poljoprivredni fakultet, sa svojih šest instituta, glavni je nosilac naučnoistraživačkog i tehnološkog razvoja u oblasti poljoprivrednih nauka u Republici Srpskoj. Kao najvažnija visokoškolska ustanova u oblasti poljoprivrede i proizvodnje hrane, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci ima vodeću ulogu u razvoju obrazovanja i nauke u Republici Srpskoj i BiH.

Vizija Poljoprivrednog fakulteta moderna je, obrazovna, visokoškolska ustanova, prepoznata po obrazovnim, znanstveno-istraživačkim i stručnim dostignućima u području poljoprivrede i proizvodnje hrane. Ova institucija će obučavati mlade stručnjake, diplomirane poljoprivredne inženjere raznih profila koji će unaprijediti poljoprivredu Republike Srpske i BiH i jednako prihvatiti konkurenciju i izazove iz regije i šireg evropskog prostora.

To uključuje elemente kontinuiranog održivog unapređenja obrazovanja, znanstvenog istraživanja i stručnog rada na svim razinama. Stalno je moguće poboljšati nastavne vještine nastavnika i suradnika te postupno i održivo poboljšavati stručnost i vještine učenika. Ovo zahtijeva mobilnost studenata i nastavnika kako bi ih se omogućilo ravnopravno sudjelovanje u europskom području obrazovanja i istraživanja, što je dugoročna vizija Fakulteta.

Vizija Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci je da dostigne najviši nivo izvrsnosti i partnerstva s poslovnim organizacijama u Republici Srpskoj, BiH i regiji, usvajajući pozitivne trendove u inovativnom pristupu obrazovanju i istraživanju.

Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Banjoj Luci orijentiran je na moderne studijske programe sva tri ciklusa akademskih studija, što stvara uvjete za rast i razvoj fakulteta, pojedinaca i društva općenito. Ravno sudjelovanje u međunarodnim znanstvenim projektima i široka primjena dobivenih rezultata u praksi stvara dodatnu vrijednost i stručnost svih sudionika u obrazovnom procesu, a sve u cilju postizanja postavljene vizije.

I ciklus studija:

Biljna proizvodnja

Životinjska proizvodnja

Agrarno gospodarstvo i ruralni razvoj

II ciklus studija:

Biljne znanosti

Životinjske znanosti

Agrarno gospodarstvo i ruralni razvoj

III ciklus studija:

Poljoprivredne znanosti

 

Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja Luka

Telefon: +387 51 330 901

Faks: +387 51 312 580

Website: http://www.unibl.org/

E-mail: info@unibl.org

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post