Poljoprivredni fakultet u Banja Luci

  • Početna

Povijest

Osnivanju Agronomskog fakulteta prethodio je razvoj nekoliko znanstvenih i nastavnih institucija iz područja poljoprivrede. Najprije je odlukom Vlade Republike Bosne i Hercegovine (1947.) u Banjoj Luci osnovan Poljoprivredni institut, koji je 1996. godine prerastao u Poljoprivredni institut Republike Srpske. Potom je 1960. godine posebnim zakonom osnovana Viša poljoprivredna škola, koja je počela s radom 1961. godine. Prestaje s radom školske godine 1972./1973. godine

Na sjednici Znanstveno-nastavnog vijeća Sveučilišta u Banjoj Luci, održanoj 27. veljače 1992. godine, usvojen je Elaborat o osnivanju Poljoprivrednog fakulteta i uz Odluku o utvrđivanju prijedloga Elaborata o Poljoprivrednom fakultetu. društveno-ekonomske opravdanosti osnivanja Poljoprivrednog fakulteta, upućen je Skupštini SR Bosne i Hercegovine na usvajanje. Zatim je obnovljen postupak osnivanja na temelju Ustava i Ustavnog zakona za provođenje Ustava Srpske Republike Bosne i Hercegovine. U kolovozu 1992. godine imenovano je Matično povjerenstvo i donesena odluka o njegovom osnivanju, a prof. dr. Petar Durman. Agronomski fakultet započeo je s radom 10. listopada 1992. godine u zgradi nekadašnje Više poljoprivredne škole.

Inicijativa za osnivanje Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta u Banjoj Luci službeno je odobrena od strane Znanstveno-nastavnog vijeća Sveučilišta u Banjoj Luci i započeta 1991. godine konstituiranjem Organizacijskog odbora. Na sjednici Nastavno-znanstvenog vijeća Sveučilišta održanoj 27. veljače 1992. godine usvojen je Elaborat o osnivanju Agronomskog fakulteta te Odluka o utvrđivanju prijedloga Elaborata o društveno-ekonomskoj opravdanosti Agronomskog fakulteta. izgradnja Agronomskog fakulteta. godine o osnivanju Poljoprivrednog fakulteta u Banjoj Luci, proslijeđen je Skupštini SRBiH na usvajanje. Postupak osnivanja obnovljen je na temelju Ustava i Ustavnog zakona za provedbu Ustava Srpske Republike Bosne i Hercegovine. U kolovozu 1992. godine imenovano je Matično povjerenstvo Poljoprivrednog fakulteta u Banjoj Luci i donesena odluka o osnivanju Fakulteta kojom je imenovan prof. dr. Petar Durman.

Fakultet je počeo s radom 10. listopada 1992. godine u zgradi nekadašnje Više poljoprivredne škole u Banjoj Luci. Od osnutka do 1999. godine na Fakultetu se izvodila opća nastava, nakon čega su nastala tri nova kolegija: poljoprivreda, voćarstvo i vinogradarstvo te stočarstvo. Nakon šest godina formirana su tri studijska programa: Stočarska proizvodnja, Biljna proizvodnja i Agrarna ekonomija i ruralni razvoj. Od školske godine 2006./2007. godine fakultet organizira nastavu prema načelima bolonjskog procesa s tri studijska programa i šest usmjerenja. Fakultet izvodi magistarski studij, drugi ciklus studija – magistarski i doktorski studij – treći ciklus studija. Fakultet je kadrovski i infrastrukturno potpuno opremljen te samostalan u znanstvenom i nastavnom procesu.

Misija

Od svog osnutka do danas, Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Banjoj Luci posvećen je svojoj osnovnoj misiji: uspostaviti najviše akademske standarde i osigurati stjecanje znanja i vještina u skladu s potrebama društva i projektiranim društvenim razvojem; nastavnim sadržajima i primjenom suvremenih metoda obrazovanja vezanih uz znanstvenoistraživački proces obrazovati mlade i kvalitetne stručnjake iz područja poljoprivredne struke i znanosti koji će svojim znanjem i radom pomoći razvoju poljoprivrede kao strateška grana Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, u skladu sa suvremenim europskim trendovima održivog U svrhu ostvarivanja svoje misije, Fakultet je trajno opredijeljen za unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja kroz znanstvenoistraživački rad, tehnološki razvoj i razvoj inovativnih. pristupima, te uključivanju u jedinstveni europski prostor visokog obrazovanja i europski istraživački prostor.Stručni djelatnici Fakulteta pridonijet će:

  • razvoj poljoprivrede i prehrambene industrije;
  • ruralni razvoj Republike Srpske i BiH;
  • održivi gospodarski i regionalni razvoj.

Vizija

Osnovna vizija Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta u Banjoj Luci je uspostaviti moderan sustav visokog obrazovanja, kompatibilan s odgovarajućim fakultetima u zemljama regije i članicama EU, u kojem je istraživački pristup temelj za stjecanje novih znanje. Poljoprivredni fakultet, sa svojih šest instituta, nosilac je znanstvenoistraživačkog i tehnološkog razvoja u oblasti poljoprivrednih nauka u Republici Srpskoj. Kao najznačajnija visokoškolska ustanova u oblasti poljoprivrede i proizvodnje hrane, Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Banjoj Luci ima vodeću ulogu u razvoju obrazovanja i nauke u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Agronomski fakultet je moderna, obrazovna, visokoškolska ustanova, prepoznatljiva po svojim obrazovnim, znanstvenim i istraživačkim stručnim postignućima u području poljoprivrede i proizvodnje hrane. Ova ustanova će školovati mlade stručnjake, diplomirane inženjere poljoprivrede različitih profila koji će unaprijediti poljoprivredu Republike Srpske i BiH i ravnopravno prihvatiti konkurenciju i izazove iz regiona i šireg europskog prostora.

To uključuje elemente kontinuiranog održivog unapređenja obrazovanja, znanstvenoistraživačkog i stručnog rada na svim razinama. Stalno je moguće usavršavati nastavne vještine nastavnika i suradnika te postupno i održivo unapređivati ​​stručnost i vještine studenata. Za to je nužna mobilnost studenata i nastavnika, kako bi se pripremili za ravnopravno sudjelovanje u europskom prostoru obrazovanja i istraživanja, što je dugoročna vizija Fakulteta.
Vizija Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta u Banjoj Luci je doseći najviše razine izvrsnosti i partnerstva s gospodarskim organizacijama u Republici Srpskoj, BiH i regiji, usvajajući pozitivne trendove inovativnih pristupa obrazovanju i istraživanju.

Katedre na Agronomskom fakultetu:

I ciklus studija:

Biljne znanosti

Znanosti o životinjama

Agrarno gospodarstvo i ruralni razvoj

II ciklus studija:

Biljne nauke

Znanosti o životinjama

Agrarno gospodarstvo i ruralni razvoj

III ciklus studija:

Poljoprivredne znanosti

U sklopu fakulteta postoje i:

Laboratoriji Fakulteta

Institut za poljoprivredu

Institut za stočarstvo

Zavod za reprodukciju domaćih životinja

Institut za hortikulturu

Institut za ekonomiku poljoprivrede i ruralni razvoj

Institut za agroekologiju i tlo

Eksperimentalni i obrazovni centar

 

Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja Luka

Telefon: +387 51 330 901

Faks: +387 51 312 580

Website: https://agro.unibl.org/

E-mail: info@unibl.org

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post