Upitnik profesionalnih interesa i sklonosti OŠ II

  • Početna
  • Upitnik profesionalnih interesa i sklonosti OŠ II

NAPOMENA:

Morate ispuniti sva 4 upitnika – opći upitnik, profil odluke o zanimanju, višestruki test inteligencije i vodič za profesionalne interese i sklonosti. (Ako ste osnovna škola, popunite samo osnovnu školu, a ako ste srednja škola, popunite samo srednju školu)