Pravoslavni bogoslovski fakultet “Sveti Vasilije Ostroški” – Foča

  • Početna

Pravoslavni bogoslovski fakultet “Sveti Vasilije Ostroški” Foča osnovan je 1994. godine u Foči. Nastava se organizuje na prvom i drugom ciklusu studija. Mogu se prijaviti i doktorske studije po starom programu, kao i postdiplomske studije po starom programu.

Prepoznatljivost Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta “Sveti Vasilije Ostroški” ogleda se, između ostalog, u tome što je to jedini fakultet na području Republike Srpske koji se bavi ovom oblašću, kao i u tome što je osnivač Fakulteta, osim Vlade Republike Srpske, Srpska pravoslavna crkva.

Pravoslavni bogoslovski fakultet “Sveti Vasilije Ostroški” Foča izdaje časopis „Godišnjak“.

Svršeni studenti stiču zvanja u zavisnosti od ciklusa i studijskog programa koji su završili:

I ciklus studija

  • Pravoslavna teologija, 240 ECTS , 4 godine – diplomirani teolog
  • Praktični smjer, 180 ECTS bodova, 3 godine – diplomirani teolog
  • Bogoslovsko-pastirski, 240 ECTS, 4 godine – diplomirani teolog
  • Crkvena umjetnost i slikarstvo, 240 ECTS, 4 godine – diplomirani teolog crkvene umjetnosti i slikarstva
  • Crkveno pravo i administracija, 240 ECTS, 4 godine – diplomirani teolog crkvenog prava i administracije
  • Opšti smjer – 240 ECTS, 4 godine – diplomirani teolog

II  ciklus studija

  • Teologija, 60 ECTS, 1 godina – master teologije
  • Opšti smjer, 60 ECTS, 1 godina – master teologije

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU
Pravoslavni bogoslovski fakultet
Njegoševa bb
73 300 Foča
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 58 220 060/067

E-mail: dekanat@bogoslovski.ues.rs.ba

Website: http://bogoslovski.ues.rs.ba

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post