Komercijalni tehničar

Trajanje obrazovanja: 4 godine

Broj odjeljenja:1

Broj učenika: 18

Stručne kvalifikacije:

  • Putem modernog, fleksibilnog i visokokvalitetnog stručno-teorijskog i praktičnog sustava obrazovanja i obuke, kao i općih i osobnih kvalifikacija, može odgovoriti potrebama modernog tržišta rada
  • Stječe znanja iz oblasti robne proizvodnje, funkcije novca, akumulacije i plasmana kapitala
  • Procjenjuje značaj knjigovodstvene evidencije u evidentiranju poslovnih događaja i knjigovodstveno prati poslovanje trgovinskog poduzeća
  • Izrađuje kalkulaciju nabavne i prodajne cijene robe, stječe znanja o potrošačkim kreditima, kamatama, uvozu i izvozu robe
  • Upoznaje organizaciju rada trgovinskog poduzeća, principe poslovanja, načine iskazivanja i raspodjelu rezultata poslovanja u trgovini…
  • Stječe i primjenjuje znanja iz oblasti informacijskih tehnologija – izrada i korištenje baze podataka, grafičko predstavljanje podataka, obrada teksta i tabela
  • Objašnjava i analizira nastanak i razvoj marketinga, istraživanje tržišta, ovladava tehnikom prodaje robe u različitim tipovima trgovina
  • Stječe osobne i društvene kvalifikacije: komunikativnost, poslovna kultura, timski rad, fleksibilnost, suradnja, odgovornost, rješavanje problema, ..
  • Mogućnost nastavka obrazovanja na fakultetima
Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post