Carinski tehničar

  • Početna

Trajanje obrazovanja: 4 godine

Broj odjeljenja: 1

Broj učenika: 18

  • Carinski tehničar kao ovlašteni službenik državne carinske službe provodi zakon i propise na području carina
  • Vrši carinski nadzor nad robom i putnicima na međunarodnim graničnim prijelazima
  • Evidentira svaki značajniji uvoz ili izvoz robe, kao i promet robe i putnika
  • Provjerava putne isprave osoba koje prelaze državnu granicu, njihov prtljag i prijevoznu dokumentaciju
  • Pored završene srednje škole, carinik nakon praktičnog osposobljavanja mora položiti državni stručni ispit. Tijekom osposobljavanja carinik se upoznaje sa carinskim zakonom i zakonom o carinskoj službi, upoznaje razvrstavanje robe po carinskim tarifama, carinske postupke u robnom i putničkom prometu, te carinsko-upravni Nakon uspješno položenog stručnog ispita, počinje raditi kao carinik – ovlaštena službena osoba.
  • Mogućnost nastavka obrazovanja na fakultetima
Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post