Komercijalni tehničar

  • Početna

Trajanje obrazovanja: 4 godine

Broj odjeljenja:1

Broj učenika: 18

Stručne kvalifikacije:

  • Putem modernog, fleksibilnog i visokokvalitetnog stručno-teorijskog i praktičnog sistema obrazovanja i obuke, kao i opštih i ličnih kvalifikacija, može odgovoriti potrebama modernog tržišta rada
  • Stiče znanja iz oblasti robne proizvodnje, funkcije novca, akumulacije i plasmana kapitala
  • Procjenjuje značaj knjigovodstvene evidencije u evidentiranju poslovnih događaja i knjigovodstveno prati poslovanje trgovinskog preduzeća
  • Izrađuje kalkulaciju nabavne i prodajne cijene robe, stiče znanja o potrošačkim kreditima, kamatama, uvozu i izvozu robe
  • Upoznaje organizaciju rada trgovinskog preduzeća, principe poslovanja, načine iskazivanja i raspodjelu rezultata poslovanja u trgovini…
  • Stiče i primjenjuje znanja iz oblasti informacionih tehnologija – izrada i korišćenje baze podataka, grafičko predstavljanje podataka, obrada teksta i tabela
  • Objašnjava i analizira nastanak i razvoj marketinga, istraživanje tržišta, ovladava tehnikom prodaje robe u različitim tipovima prodavnica
  • Stiče lične i društvene kvalifikacije: komunikativnost, poslovna kultura, timski rad, fleksibilnost, saradnja, odgovornost, rješavanje problema, ..
  • Mogućnost nastavka obrazovanja na fakultetima
Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post