Ekonomski tehničar poslovna informatika

  • Početna

Trajanje obrazovanja: 4 godine

Broj odjeljenja: 1

Broj učenika: 18

Stručne kvalifikacije:

  • Osposobljen za poslove u općim i stručnim službama organa uprave i lokalne samouprave
  • Zna osnovne norme u poslovnoj korespondenciji, poduzetništvu, menadžmentu, knjigovodstvu, financijama i poslovnom pravu
  • Posjeduje znanja dva strana jezika na razini razmjene informacija iz uredsko-administrativno-pravnih poslova
  • Obrađuje poštu i radi na računalu
  • Zna obavljati administrativne poslove, poslove iz radnih odnosa, piše rješenja i odluke, komunicira sa strankama, zna da izrađuje razne evidencije i statističke podatke, radi ovjere potpisa, rukopisa i prepisa, obrađuje poštu i radi na računalu
  • Sposoban je za samostalan rad i rad u grupi.
  • U poslu je točan, ažuran, snalažljiv i posebno odgovoran
  • Spreman je na stalno stručno usavršavanje i cjeloživotno učenje
  • Mogućnost nastavka obrazovanja na fakultetima
Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post