Filozofski fakultet u Banjoj Luci

Filozofski fakultet u Banjoj Luci osnovan je Zakonom o Sveučilištu koji je 12. srpnja 1993. godine usvojila Narodna skupština Republike Srpske. Prva generacija studenata Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci započela je svoje akademske studije 1994/1995.

Učiteljska škola započela je s radom u Banja Luci 1925., a Viša pedagoška škola 1950., koja je prerasla u Pedagošku akademiju 1969, a nastavila je djelovati kao Filozofski fakultet 1994. Fakultet je imao deset odsjeka: 1. srpski jezik i književnost, 2. povijest (povijest i latinski jezik), 3. pedagogija, 4. matematika i informatika, 5. zemljopis (zemljopis i etnologija), 6. engleski jezik i književnost, 7 Filozofija i sociologija, 8. Psihologija, 9. Fizika i 10. Biologija.

U studenom 1994. veliki broj studenata i jedan broj profesora upućen je na front, u obranu Republike Srpske. Nakon uspješno obavljenog zadatka, a posebno nakon završetka rata, Fakultet je kontinuirano bilježio uspjehe u svom radu i razvoju. Njegova četiri odjela (Zemljopis, Matematika, Fizika, Biologija) postali su sastavni dio novoosnovanog Prirodno-matematičkog fakulteta 1996. godine, a poseban Fakultet za tjelesni odgoj i sport formiran je s Odjela za tjelesni odgoj i sport 2001. godine.

Filološki fakultet osnovan je 2009. godine i sastojao se od pet filoloških odjela koji su bili organizirani u okviru Filozofskog fakulteta (srpski jezik i književnost, engleski jezik i književnost, njemački jezik i književnost, talijanski jezik i književnost i srpski jezik i književnost, i Francuski jezik i književnost). Iste je godine formiran Fakultet političkih znanosti s četiri studijska programa (politologija, sociologija, novinarstvo i komunikacije, te socijalni rad).

Nakon svih promjena danas na Filozofskom fakultetu postoji šest studijskih programa: Filozofija, Povijest, Pedagogija, Psihologija, Učiteljsko obrazovanje i Predškolski odgoj. Filozofski fakultet ima oko 2.000 studenata u sva tri ciklusa studija, a na njemu je angažirano oko 80 nastavnika i suradnika.

Studijski programi:

  • Studijski program filozofije
  • Studijski program pedagogije
  • Studijski program psihologije
  • Studijski program povijesti
  • Studijski program učiteljskog studija
  • Studijski program predškolskog odgoja i obrazovanja

Vodič za brucoše

Info letak Ja imam stav

Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 51 322 780

E-mail: info@ffunibl.org

Website: https://ff.unibl.org/

 

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post