Šumarski fakultet u Banjoj Luci

Šumarski fakultet je organizacijska cjelina Sveučilišta u Banjoj Luci od 1992. godine.

Odluka o promjeni sjedišta Šumarskog fakulteta u Sarajevu (br. 01-176 / 92), zbog rata, donesena je 12. rujna 1992. godine. Zahvaljujući srdačnom prihvaćanju i razumijevanju Rektorata Sveučilišta u Banjoj Luci, a posebno kolega s Ekonomskog, Pravnog, Elektrotehničkog, Tehnološkog i Strojarskog fakulteta, izdvojen je potreban prostor za smještaj preseljene opreme – dokumentaciju i uvjete za Šumarski fakultet u Banjoj Luci.

Danas Fakultet ima dobro opremljen prostor za nastavu, kao i kabinete i laboratorije. Ukupno se prostire na 1100 četvornih metara. Iako ovaj prostor nije zadovoljavajući s obzirom na površinu, nastava na Šumarskom fakultetu odvija se bez većih problema.

Misija Šumarskog fakulteta u Banjoj Luci

Misija Šumarskog fakulteta u Banjaluci je opredjeljenje za najviše standarde u području obrazovanja i istraživanja u oblasti šumarstva. Misija je educirati inženjere šumarstva o znanstvenim aspektima šumarstva i potaknuti njihovu sposobnost rješavanja profesionalnih problema u praktičnom i znanstvenom radu u području šumarstva. Šumarski fakultet trebao bi biti regionalni lider u razvoju šumarske znanosti i obrazovanja.
Dugoročni ciljevi su osigurati da Fakultet djeluje kao autonomna akademska jedinica. Misija fakulteta je stalno traženje, očuvanje i širenje znanja i poticanje kritičkog intelekta. Tolerancija i različitost moraju se poštovati. Misija Šumarskog fakulteta u Banjoj Luci obuhvaća sljedeća područja:

1. Nastava
2. Znanstveno istraživanje

Vizija Fakulteta

Vizija Šumarskog fakulteta u Banjoj Luci je postati prepoznatljiv po kvaliteti obrazovanja u oblasti šumarstva, znanstvenih istraživanja i promicanja visoke etičke vrijednosti i odgovornosti prema prirodi, šumskim ekosustavima, čovjeku i zajednici u cjelini. Pri tome Fakultet posvećuje posebnu pozornost raznolikosti, njeguje toleranciju i otvoren je za sve ljude koji prihvaćaju nastavni plan, kodeks ponašanja i etiku koje Fakultet promiče.

ODJELI:

Adresa: Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića 75A, 78000 Banja Luka

Telefoni:

Centrala: +387 51 464 628, 464-884, 464-298
Dekanat: +387 51 460 550
Faks: +387 51 460 550

E-mail: info@sf.unibl.org

Website: http://www.sf.unibl.org/index.php/

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post