Šumarski fakultet u Banjoj Luci

 • Početna

POVIJEST

Šumarski fakultet je organizacijska jedinica Sveučilišta u Banjoj Luci od 1992. godine.

Odluka o promjeni sjedišta Šumarskog fakulteta u Sarajevu (br. 01-176/92), zbog rata, donesena je 12. rujna 1992. godine. Zahvaljujući srdačnom prijemu i razumijevanju Rektorata Sveučilišta u Banjoj Luci, a posebno kolega s Ekonomskog, Pravnog, Elektrotehničkog, Tehnološkog i Strojarskog fakulteta, izdvojen je potreban prostor za smještaj izmještene opreme – dokumentacije. , te su stvoreni uvjeti za početak rada Šumarskog fakulteta u Banjoj Luci.

Fakultet danas ima dobro opremljen prostor za izvođenje nastave, te kabinete i laboratorije. Sve u svemu, prostire se na 1100 četvornih metara. Iako ovaj prostor ne zadovoljava površinom, nastava na Šumarskom fakultetu odvija se bez većih problema.

Crtice iz prošlosti

 • Godine 1941. u Sarajevu je prvi put organizirano visoko obrazovanje iz područja šumarstva, kao odjel Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Beogradu.
 • Godine 1948. donesena je odluka o osnivanju Šumarskog odsjeka na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Sarajevu.
 • Godine 1959. na Sveučilištu u Sarajevu osnovan je Šumarski fakultet.
 • 1992. – Šumarski fakultet preseljen je u Banju Luku i sastavni je dio Sveučilišta u Banjoj Luci.

NOVA ZGRADA ŠUMARSKOG FAKULTETA

U nadolazećoj godini Šumarski fakultet preselit će se u novu, modernu zgradu projektiranu prema najvišim ekološkim standardima. Ukupna površina objekta je 7.200 četvornih metara. Zgrada se nalazi u ugodnom okruženju zelenila u sklopu Univerzitetskog grada u Banjoj Luci, bivše kasarne “Vrbas”, sa svim raspoloživim elementima potrebnim za kvalitetan rad i odmor studenata. Zgrada je projektirana tako da učinkovito štedi i optimalno troši energiju za potrebe grijanja i hlađenja.

 

Studentima će na raspolaganju biti knjižnica na dvije razine, jedan veliki amfiteatar s preko 150 sjedećih mjesta i tri mala amfiteatra s po 56 sjedećih mjesta, preko 20 učionica i vježbaonica, laboratoriji, skriptarnica, caffe bar za ugodno druženje u pauzama. Osmišljen je moderan pristup studentskom servisu kroz inovativna softverska rješenja. Osim toga, studenti mogu jednostavno i brzo doći do studentskog doma, studentske menze, sportskih terena, bazena, botaničkog vrta, trgovina itd.

Kampus je dobro povezan sa svim dijelovima grada, te se do svih dijelova grada lako i brzo stiže laganom šetnjom ili javnim prijevozom.

 

Nastavnici i suradnici imat će na raspolaganju suvremeno opremljene kabinete i ugodno radno okruženje, transparentno prema studentima.

Za potrebe znanstveno-istraživačkog rada bit će postavljeno nekoliko laboratorija opremljenih suvremenim uređajima i instrumentima, kao i herbarij izrađen prema svjetskim standardima.

Objekt će koristiti Šumarski i Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet koji će surađivati ​​u obrazovanju studenata na svim dodirnim točkama dvaju fakulteta (projektiranje proizvoda od drva, građevinarstvo, uređenje zelenih površina). , i mnogi drugi gdje se dva fakulteta susreću u znanosti i praksi).

Autori projekta: prof. dr Saša Čvoro, prof. dr Malina Čvoro, Radovan Beleslin.

NAGRADE I PRIZNANJA

NAGRAĐENI NASTAVNICI I SURADNICI

Nagrade Ministarstva za znanstveni i tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijsko društvo u 2020.

Nagrade Ministarstva za znanstveni i tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijsko društvo u 2020.
Na Natječaju za poticanje znanstvene produktivnosti u međunarodnim referentnim časopisima i nagrađivanje znanstvenih postignuća u 2020. godini, koji je raspisalo Ministarstvo znanosti i tehnologijskog razvoja, visoko
obrazovanja i informacijskog društva nagrađeno je 35% ukupno zaposlenih nastavnog osoblja Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Banjoj Luci.

Nagrađeni su: prof. U prvoj kategoriji dr. Marijana Kapović Solomun, u drugoj kategoriji dr. Branislav Cvjetković, a u trećoj kategoriji prof. dr. Željka Marjanović-Balaban, prof. dr. Milan Mataruga, prof. dr. Zoran Govedar i dr. Vanja Daničić.

Poticanje znanstvene produktivnosti u međunarodnim referentnim časopisima podrazumijeva financijska sredstva koja Ministarstvo znanstvenog i tehnologijskog razvoja, visokog obrazovanja i informacijskog društva izdvaja za objavljivanje znanstvenih radova u časopisima koji su uključeni u Journal Citation Reports (JCR) izvješće tvrtke Klerivet Analytics. (Clarivate Analytics), tj. u jednom od indeksa Web of Science. Nagrada za znanstvena postignuća u razvoju znanosti dodjeljuje se znanstvenicima i istraživačima za iznimne rezultate u znanstvenoistraživačkom radu.

Nagrade Sveučilišta u Banjoj Luci

Na temelju Zakona o visokom obrazovanju, Statuta Sveučilišta u Banjoj Luci i Pravilnika o dodjeli priznanja i nagrada, Sveučilište u Banjoj Luci raspisalo je Natječaj za dodjelu novčanih nagrada nastavnicima i suradnicima Sveučilišta u Banjoj Luci. Banja Luka za postignute međunarodne rezultate u znanstvenoistraživačkom i nastavnom radu za 2020. Na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Banjoj Luci od dvadeset i dvoje stalno zaposlenih nastavnika i suradnika nagrađeno je četvero, i to prof. dr. Marijana Kapović Solomun kao voditeljica Erasmus + projekta, te za
objavljivanje indeksiranih znanstvenih radova u prestižnim časopisima prof. dr. Marijana Kapović-Solomun, prof. dr. Željka Marjanović-Balaban, prof. dr. Dana Marčeta i gđa Zorana Hrkić-Ilić.

 

KATEDRE:

Linkovi za buduće studente:

Savez studenata

Studentski web servis

Studentska mobilnost

Studentska služba 

Biblioteka

Alumni

 

Razmjena studenata i osoblja

U sklopu međunarodne suradnje, Sveučilište u Banjoj Luci značajnu pažnju posvećuje razmjeni studenata i osoblja, u sklopu aktivnosti međunarodnih programa razmjene, sporazuma o suradnji, kroz studijske posjete, ljetne škole, radionice, seminare i praksu.

 

Erasmus+ (KA107) – Međunarodna kreditna razmjena je program Europske komisije u kojem se sveučilištima daje mogućnost razmjene studenata i osoblja. Prema pravilima programa, prije provedbe razmjene sveučilišta su dužna potpisati Međuinstitucijski sporazum. Sveučilište u Banjoj Luci uključeno je u program od svog osnivanja 2014. godine i ima preko 60 potpisanih međuinstitucionalnih sporazuma iz 26 europskih zemalja. Razmjena studenata može trajati od tri (3) do 12 mjeseci u svrhu studiranja i od dva (2) do 12 mjeseci u svrhu prakse. Razmjena osoblja može trajati od pet (5) dana do dva (2) mjeseca.

Od 2008. godine naše Sveučilište postaje dio tzv. CEEPUS(Central European Exchange Programme for University Studies) mreže. Ove aktivnosti provode se u suradnji s Ministarstvom za znanstveno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijsko društvo Republike Srpske i Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Aktivnosti na provedbi ovog programa nastavit će se iu narednim godinama kroz provedbu programa CEEPUSIII.

Studenti banjalučkog sveučilišta već više od 15 godina obavljaju stručnu praksu u inozemstvu putem međunarodne udruge za razmjenu studenata na stručnoj praksi. – IAESTE (InternationalAssociationfortheExchangeofStudentsforTechnicalExperience)IAESTE platforma za razmjenu: https://iaeste.smartsimple.ie/s_Login.jsp

ErasmusMundus bio je program razmjene Europske komisije u koji je Sveučilište u Banjoj Luci uključeno od 2011. godine. Kroz šest (6) projekata u kojima je Sveučilište bilo partner u programu ErasmusMundus: JoinEUSEEIIIJoinEUSEEIVJoinEUSEE>PENTAEUROWEBSUNBEAM i EUROWEB+ preko 70 studenata i članova osoblja obavilo je razmjenu.

Studenti i osoblje Sveučilišta u Banjoj Luci koriste i druge mogućnosti stipendiranja iz raznih programa stranih vlada i međunarodnih organizacija i fondacija.

 

ISKUSTVA DRUGIH STUDENATA:

Privlači me zanimanje inženjera šumarstva

Zašto sam upisala Šumarski?

Šumarski fakultet nudi rješenje za moje planove i ciljeve

 

UVJETI REGISTRACIJE

U prvu godinu Studijskog programa Šumarstvo i prerada drveta na natječaju može se upisati osoba koja ima četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje stečeno u Republici Srpskoj, Brčko Distriktu i Federaciji Bosne i Hercegovine ili ekvivalentno obrazovanje u inozemstvu. biti upisan.

Vrednovanje uspjeha kandidata temelji se na rezultatima postignutim u prethodnom srednjoškolskom obrazovanju i na prijemnom ispitu. Prijemnom ispitu može pristupiti kandidat koji je stekao srednju stručnu spremu u inozemstvu ako je svoju srednju stručnu spremu prethodno ovjerio kod javnog bilježnika. Kandidat ima pravo polagati prijemni ispit na jeziku koji je u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini.

Broj kandidata za upis na studij, kao i omjer studenata čije se školovanje financira iz proračuna i samofinancirajućih studenata utvrđuje resorno Ministarstvo.

 • Na teret proračuna može se upisati kandidat koji je položio prijemni ispit i na konačnoj rang listi rangiran u okviru broja odobrenog za upis kandidata na teret proračuna.
 • Kandidat može biti upisan kao samofinancirajući student ako je položio prijemni ispit i na konačnoj rang listi rangiran u okviru broja odobrenog za upis.
 • Strani državljanin može se upisati na studijski program AGGF pod istim uvjetima kao i domaći državljanin. Troškove školarine plaća strani državljanin tijekom cijelog školovanja, osim ako međunarodnim ili bilateralnim ugovorom Univerziteta u Banjoj Luci nije drugačije određeno.

Kandidati prilikom prijave na natječaj podnose izvornike dokumenata, a uz prijavnicu prilažu i obrazac:

 • svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole ili isprave o ekvivalentnom obrazovanju u inozemstvu;
 • diploma o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu;
 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita, kao i drugi dokumenti predviđeni Natječajem.

Kandidati koji su školovanje završili u inostranstvu dužni su dostaviti dokaz o ovjeri diplome i prijevod svih dokumenata na jednom od službenih jezika u BiH.

Odabir kandidata za upis u prvu godinu studija vrši se prema uspjehu postignutom na prijemnom ispitu i prema općem uspjehu u srednjoj školi. Pod općim uspjehom u srednjoj školi podrazumijeva se prosječna ocjena iz svih predmeta u prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu (zaokružena na dvije decimale), koja se pri bodovanju množi s deset. Najveći broj bodova, prema općem uspjehu kandidata, je 50.

Prijemni ispit sastoji se od provjere općeg znanja i interesa za šumarstvo ili provjere općeg znanja i interesa za preradu drva, ovisno o studijskom programu koji kandidati odaberu.

Ovdje možete vidjeti neka od pitanja koja će biti na prijemnom ispitu za studijske programe Šumarstvo i Prerada drveta.

Studije I ciklusa:

 1. Šumarstvo
 2. Prerada drveta

Nastavni plan I ciklusa

 

Studije II ciklusa:

Šumarstvo

Nastavni plan II ciklusa

Studije III ciklusa:

Šumarstvo

Nastavni plan III ciklusa

 

Adresa: Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića 75A, 78000 Banja Luka

Telefoni:

Centrala: +387 51 464 628, 464-884, 464-298
Dekanat: +387 51 460 550
Faks: +387 51 460 550

E-mail: info@sf.unibl.org

Website: http://www.sf.unibl.org/index.php/

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post