Tehnološki fakultet u Banjoj Luci

Tehnološki fakultet počeo je s radom u staroj školskoj godini 1963/64. kao Odjel za tehnologiju Tehničkog fakulteta u Banjoj Luci, u sklopu Univerziteta u Sarajevu. U narednom razdoblju, nakon potrebe za osobljem banjalučke regije, započet će intenzivan razvoj Tehnološkog odjela u sklopu Tehničkog fakulteta.

Tako je bilo i 1971/72. Pored već postojećeg Odjela za kemijsku preradu drva, formiran je Odjel za biotehnologiju i hranu. Sveučilište u Banjaluci osnovano je 7. studenoga 1975., a tada je Tehnički fakultet podijeljen na dva odvojena fakulteta, Elektrotehnika i Tehnologija. Početkom 1977. Smjer Tehnološki fakultet prerastao je u odjele: Kemijska tehnologija i Biotehnologija i Hrana.

Zbog rastućih potreba tekstilne industrije, na Tehnološkom fakultetu, Katedra za kemijsku tehnologiju, školske 1983/84. godine uvedena su dva nova izborna predmeta: Tekstilna sirovina i tehnologija kemijskih vlakana, a od školske 1987/88. Odjel za tekstilni inženjering također će započeti s radom.

Tehnološki fakultet u Banjoj Luci kontinuirano radi na modernizaciji i poboljšanju kvalitete nastavnog procesa. Rezultat ovog rada su sljedeći pravci: Odjel za kemijsku tehnologiju i ekološko inženjerstvo na Odjelu za kemijsku tehnologiju, Odjel za biotehnologiju hrane i Odjel za kontrolu kvalitete i higijene hrane na Odjelu za biotehnologiju i hranu i Općenito i Odjel za konfekciju i dizajn na Odjelu za tekstil.

Studijski programi:

  • Kemijsko inženjerstvo i tehnologija
  • Prehrambene tehnologije i industrijske biotehnologije
  • Tekstilni inženjering
  • Grafički inženjering

Za buduće studente:

Uslovi upisa

Vojvode Stepe Stepanovića 73
78 000 Banja Luka,
Telefon: +387 51 434 357;
+387 51 434 360
Faks: +387 51 434 351
E-mail: info@tf.unibl.org
Website: www.tf.unibl.org 

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post