Svijet rada

  • Početna

Stavovi o radu i radne navike stiču se rano. Svuda oko nas ljudi nešto rade. Roditelji odnosom prema svom i drugim poslovima formiraju našu sliku o svijetu rada. Nastavnici u školi utiču na naše predstave o pojedinim oblastima ljudskog djelovanja, dok nas preko medija zasipaju informacijama o ličnostima iz različitih profesija.

Za donošenje valjane profesionalne odluke potrebno je prvo dobro proučiti koje nam sve mogućnosti stoje na raspolaganju. Svijet rada se ne može svesti samo na poznavanje zanimanja i njihovih karakteristika. Veoma je važno poznavanje tokova na tržištu rada, što znači da je prilikom donošenja odluke o izboru zanimanja potrebno znati i da li se sa zanimanjem za koje smo se odlučili možemo brzo i lako zaposliti.

Prije nego što konačno odlučite kojim poslom želite da se bavite dobro razmislite i o tome traže li se u sredini u kojoj planirate da radite ljudi sa zanimanjem koje vas interesuje? Kolike su zarade na tipičnim poslovima tog zanimanja? Hoćete li imati mogućnosti za dodatnu zaradu i slično.

Zaposlenje možemo definisati kao pozitivno stanje radne motivacije i pozitivnostanje u smislu psihološke dobrobiti pojedinca.

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post