Internacionalni Univerzitet Brčko

  • Početna

Internacionalni univerzitet Brčko distrikt BiH je privatni univerzitet koji obavlja djelatnost visokog obrazovanja ustrojavanjem i izvođenjem studija, te može obavljati znanstvenu i stručnu djelatnost u skladu s člankom 74. Zakona o visokom obrazovanju Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 30/09, dalje u tekstu: Zakon). Internacionalni univerzitet Brčko distrikt BiH je osnovan 30. VI 2011. Odlukom Skupštine Brčko distrikt BiH o osnivanju Internacionalnog univerziteta Brčko distrikt BiH te Rješenjem o ispunjenosti uvjeta i početak rada, br. UP-I-37-000153/11 od 10.10.2011., Rješenjem UP-I-37-00004/12 od 11. 01.2012. Odjela za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH te Dopunskim rješenjem br. UP-I-37-00004/12 od 09. 03.2012., uz Rješenje o registraciji kod nadležnog suda br. 096-0-Reg-11-000697 od 13.10.2011. i drugim Rješenjem, kod istog suda, br. 096-0-Reg-12-000974 od 06.06.2012. godine.

U proteklom petogodišnjem periodu postojanja i izvođenja studija, Internacionalni univerzitet Brčko distrikt BiH nastojalo je svojim radom i djelovanjem unaprijediti sustav kvalitete visokog obrazovanja i studentima pružiti primjerenu razinu znanja i vještina koje omogućavaju obavljanje tržišno traženih zanimanja i osposobljavati ih za neposredno uključivanje u radne procese. Internacionalni univerzitet Brčko distrikt BiH je u znatnoj mjeri uspješno ostvarilo i ispunilo ciljeve i prioritete.

FAKULTETI:

  • Fakultet za menadžment
  • Fakultet za informatiku
  • Fakultet za poslovne komunikacije
  • Fakultet za poslovno-civilnu bezbjednost
  • Fakultet za saobraćajno inženjerstvo
  • Pravni fakultet
  • Učiteljski fakultet

 

M.Malića i I.Džindića bb, 76 100 Brčko distrikt BiH

+387 49 490-460

www.iu-bd.org

internacionalni.univerzitet@gmail.com

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post