Američki univerzitet u Bosni i Hercegovini

  • Početna

Američki univerzitet u Bosni i Hercegovini (AUBiH) je visokoškolska institucija akreditovana u Sjedinjenim Američkim Državama i Bosni i Hercegovini. Cjelokupna nastava na dodiplomskim, postdiplomskim i doktorskim studijima odvija se na engleskom jeziku.

Nastavni planovi i programi kao i pravila studiranja su usklađeni sa Američkim i Bolonjskim sistemom obrazovanja. U skladu sa misijom Univerziteta, AUBiH studentima širom regije pruža kvalitetno univerzitetsko obrazovanje koje prati svjetske trendove u specijalizovanim područjima ekonomije, informacionih tehnologija, inžinjeringa, prava, međunarodnih odnosa, sigurnosti i odbrane, industrijske tehnologije i moderne umjetnosti i nauke. Istraživački instituti i Centri na Američkom univerzitetu u Bosni i Hercegovini pružaju priliku studentima da steknu iskustva i kompetencije u radu na naučno-istraživačkim projektima, koji se realizuju u saradnji sa iskusnim naučnicima i profesorima.

Vizija Američkog univerziteta u Bosni i Hercegovini (AUBiH) je da bude regionalni lider u pružanju kvalitetne američke edukacije na ovim prostorima. Želimo da vidimo naše studente na vodećim pozicijama na polju tehnologije, ekonomije, javne administracije, kao i umjetnosti i humanističkih nauka, što u konačnici stimuliše ekonomski i socijalni razvoj zemlje i regiona, a posljedično i globalne zajednice.

AUBIH MISIJA JE:

  • Pripremiti diplomante za korisne i značajne radne pozicije u okviru oblasti za koje se obrazuju, u Bosni i Hercegovini, te regiji zapadnog Balkana i inostranstvu
  • Uspostaviti vezu između dodiplomskih i postdiplomskih studija i poslovnih trendova na tržištu, u lokalnoj zajednici, državi i regiji
  • Postići izvrsnost u provođenju nastavnog procesa, što neizbježno vodi ka efikasnosti u procesu učenja, sa naglaskom na učenje kroz sticanje iskustva i izražavanje kreativnosti
  • Stvoriti uspješnu komunikaciju i partnerstvo sa lokalnom, regionalnom i globalnom akademskom zajednicom, poslovnim i industrijskim sektorima, kao i sa vladinim i organizacijama civilnog društva
  • Provoditi i razvijati istaknute istraživačke projekte kako bi se popunile postojeće praznine i osnažio budući razvoj
  • Razvijati Tehnološki poslovni inkubator te pomagati novim kompanijama da doprinesu razvoju vrijednosti na tržištu

Fakulteti:

Brucoši

Školarina

Prijemni ispiti

Prijemni kursevi

 

 

Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo

Mije Keroševića Guje 3, 75000 Tuzla

Telefon

080 020 137

(387) 33 849 700

(387) 35 321 050

Marketing: (387) 062 367 077

E-pošta: info@aubih.edu

Website: https://aubih.edu/ba/

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post