Učiteljski fakultet Univerziteta u Beogradu

  • Početna

Obrazovanje učitelja u Srbiji ima dugu tradiciju i ono traje punih 180 godina. Pamte se tri datuma u razvoju obrazovanja učitelja: januara 1871. godine počinje sa radom Učiteljska škola u Srbiji, sa sedištem u Kragujevcu. Godine 1878. ona je preseljena u Beograd, dok je 1812. godine osnovana Prva srpska Učiteljska škola u Sent Andreji, koja je 1816. godine preseljena u Sombor. Učiteljska škola u Beogradu deluje od 1878. godine, sa prekidima u ratnim godinama, sve do septembra 1972. godine.

Septembra meseca 1972. godine započela je sa radom Pedagoška akademija u Beogradu, a za proteklih dvadeset godina u njoj je diplomiralo hiljadu nastavnika razredne nastave.

Skupština Republike Srbije, 1. jula 1993. godine, usvaja Zakon o učiteljskim fakultetima u Republici Srbiji, te na taj način Učiteljski fakultet u Beogradu iste godine, 30. septembra, počinje sa svojim radom.

Dana 9. oktobra 1997. godine diplomirali su prvi studenti Učiteljskog fakulteta u Beogradu. Fakultet organizuje poslediplomske, magistarske i specijalističke studije iz didaktičko-metodičkih nauka.

KATEDRE

 

Kontakt telefoni Učiteljskog fakulteta Univerziteta u Beogradu su:

011/3615-225, 011/3679-227, 011/2686-787.

Nastavno odeljenje u Novom Pazaru: 020/ 320-744

Nastavno odeljenje u Vršcu: 013/831-628

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post