Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu

  • Početna

Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu vodeća je nastavna, naučna i stručna ustanova u oblasti stomatologije u zemlji. Zadatak Fakulteta je:

– Da osposobi studente, buduće doktore stomatologije, da pacijentima pružaju usluge najvišeg kvaliteta i da kod njih razvije želju za neprekidnim usavrša­va­njem;

– Da najtalentovanijim doktorima stomatologije omogući dalje usavršavanje i uputi ih u tajne naučnoistraživačkog rada;

– Da organizuje i sprovodi kontinuiranu edukaciju iz svih oblasti stomatologije.

Fakultet se razvija u modernu, evropsku visokoškolsku ustanovu, priznatu po svojim nastavnim, naučnim i stručnim dostignućima svršenih studenata i poslediplomaca. U tom cilju, sarađuje sa vodećim fakultetima i institutima u svetu i neprekidno radi na harmonizaciji nastavnih planova i programa u skladu sa principima Bolonjske deklaracije.

Svi zaposleni moraju se pridržavati principa Etičkog kodeksa Stomatološkog fakulteta koji uključuje i usaglašenost sa dobrom nastavnom i dobrom kliničkom praksom, potpunu posvećenost nastavnim procesima, radnu disciplinu i dobre međuljudske odnose.

KATEDRE

  • Katedra za oralnu rehabilitaciju
  • Katedra za hirurgiju
  • Katedra za preventivnu stomatologiju

Ulica dr Subotića br.8

Prof. dr Aleksa Marković, dekan

Telefoni:

+381 11 2685-288

+381 11 2657-837

Tehnička služba Fakulteta
Rankeova 4, 11000 Beograd
Srbija
Predrag Đukić, šef Tehničke službe
Telefon: +381 11 2684 663
Email:
tehnicka.sluzba@stomf.bg.ac.rs
Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post