Univerzitet Bijeljina

  • Početna

Univerzitet “Bijeljina” je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole “Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta „Bijeljina“ jeste da svojim studentima pruža obrazovanje najvećeg kvaliteta, pripremajući ih da se sutra suoče sa izazovima novih tehnologija i globalnog tržišta. Pri tome, Univerzitet permanentno traži najpogodniji obrazovni model, usvaja i prenosi nove naučne discipline, proširuje polje obrazovnih tehnologija i nastoji da se uključi u međunarodni obrazovni sistem.

Obezbijeđenje kvaliteta Univerziteta „Bijeljina“ vrši se kroz dostizanje kvaliteta sličnih visokoškolskih ustanova Republike Srpske, BiH i šire, putem kategorija, koje, ujedno predstavljaju i zakonske kategorije, a to su:
1. prostor i oprema,
2. nastavnici,
3. studenti,
4. finansije.

U pogledu prostorno-tehnoloških resursa, Univerzitet „Bijeljina“ spada među najopremljenije.

U okviru prostora od oko 4.300 m2, koji se nalazi na Pavlovića putu u neposrednoj blizini lokacije Etno sela „Stanišići“, Univerzitet raspolaže sa 4 amfiteatra, 5 učionica sa ukupno 600 mjesta. Studentima su na raspolaganju i jedna računarska sala sa ukupno 20 umreženih računara te čitaonica.

Nastavnici, saradnici i administracija raspolažu sa 12 kabineta, odnosno kancelarija.

Amfiteatri poseduju sopstvena ozvučenja, a sve učionice imaju obezbijeđene uslove za pristup Internetu i izvođenje nastave putem video projekcija.

Pored navedenog Univerzitet ima 9 laboratorija namijenjenih za izvođenje vježbi studentima farmacije i poljoprivrede. Sve laboratorije su izgrađene po posljednjim standardima koje omogućavaju da se student upozna sa svim metodama koje se koriste u farmaceutskoj industriji, odnosno tehnologiji.

Fakulteti:

Informator

 

Univerzitet Bijeljina
Pavlovića put bb,
76300 Bijeljina, BiH

+387 55 351 222
+387 55 351 101
+387 55 350 150

univerzitet.bijeljina2012@gmail.com

www.ubn.rs.ba

 

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post