Стоматолошки факултет Универзитета у Београду

  • Почетна

Стоматолошки факултет Универзитета у Београду водећа је наставна, научна и стручна установа у области стоматологије у земљи. Задатак Факултета је:

– Да оспособи студенте, будуће докторе стоматологије, да пацијентима пружају услуге највишег квалитета и да код њих развије жељу за непрекидним усаврша­ва­њем;

– Да најталентованијим докторима стоматологије омогући даље усавршавање и упути их у тајне научноистраживачког рада;

– Да организује и спроводи континуирану едукацију из свих области стоматологије.

Факултет се развија у модерну, европску високошколску установу, признату по својим наставним, научним и стручним достигнућима свршених студената и последипломаца. У том циљу, сарађује са водећим факултетима и институтима у свету и непрекидно ради на хармонизацији наставних планова и програма у складу са принципима Болоњске декларације.

Сви запослени морају се придржавати принципа Етичког кодекса Стоматолошког факултета који укључује и усаглашеност са добром наставном и добром клиничком праксом, потпуну посвећеност наставним процесима, радну дисциплину и добре међуљудске односе.

КАТЕДРЕ

  • Катедра за оралну рехабилитацију
  • Катедра за хирургију
  • Катедра за превентивну стоматологију

Улица др Суботића бр.8

Проф. др Алекса Марковић, декан

Телефони:

+381 11 2685-288

+381 11 2657-837

Техничка служба Факултета
Ранкеова 4, 11000 Београд
Србија
Предраг Ђукић, шеф Техничке службе
Телефон: +381 11 2684 663

Емаил:
tehnicka.sluzba@stomf.bg.ac.rs

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post