Slobomir P Univerzitet Bijeljina

  • Početna

Priča o prvom privatnom univerzitetu na ovim prostorima počela je 2003. godine od plemenite ideje širenja znanja i stvaranja mogućnosti za mlade ljude da, bez obzira na fizičku udaljenost od uglednih svjetskih obrazovnih centara, steknu znanja i sposobnosti neophodne za uključivanje u savremene tokove poslovanja.

Započeli su je bračni par Mira i Slobodan Pavlović, biznismeni i patriote, koji već četrdeset godina žive i rade u Čikagu, osnivajući Slobomir P Univerzitet.

Ovaj Univerzitet je do sada ispunio mnoge značajne ciljeve, kao što je licenciranje nastavnih planova i programa, uspostavljanje partnerstva sa respektabilnim univerzitetima i poslovnim školama iz inostranstva, stvaranje mreže kompanija sa kojima sarađuje i povećanje broja obrazovnih programa, dizajniranih tako da ispune zahtjeve savremenog poslovanja. Obrazovanje kadrova koji će po završetku studija ostvariti prestižnu radnu i životnu karijeru zahtjeva visoke standarde, kojima se ovaj univerzitet i rukovodi. U prvom redu je to visokostručni nastavni kadar, tako da su predavači na fakultetima kompetentni i ugledni naučni radnici. U oblastima kojima se bave postigli su izvanredne rezultate ne samo u nastavi već i u naučno-istraživačkom radu. Renomirani profesori su kadar iz Beograda, Novog Sada, Banja Luke, Sarajeva i zemalja u regionu, te predavači koji su svoja zvanja stekli na Slobomir P Univerzitetu. Jedna od privilegija studenata Slobomir P Univerziteta je i mogućnost da nastavu prate u realizaciji inostranih profesora i velikog broja gostujućih predavača iz prakse.

Studentima su na raspolaganju moderno opremljene učionice sa svim potrebnim učilima, sale sa internet konekcijom, biblioteka i dr. Za studente koji dolaze iz nekih drugih gradova je obezbjeđen smještaj u studentskom domu.

Od samog početka Univerzitet radi po principima Bolonjske deklaracije. Svi predmeti su jednosemestralni, ispiti se polažu parcijalno putem testova i drugih načina provjere znanja. Primjena evropskog sistema transfera kredita (ECTS), tj. bodovnog sistema, našim studentima omogućava eventualni prelazak na druge visokoškolske ustanove bilo gdje u Evropi, ali i dolazak inostranih studenata na naš Univerzitet.

Potvrda kvalitetnog rada svih fakulteta ovog Univerziteta jesu brojna priznanja na nacionalnom i internacionalnom nivou, od kojih posebno moramo spomenuti prestižno priznanje „Evropska nagrada za kvalitet“, koje se uručuje ustanovama visokog obrazovanja koje zadovoljavaju najviše standarde kvaliteta i konkurentnosti, a dodjeljuje je „Evropska Poslovna Skupština“ (Europe Business Assembly – EBA, Oxford, Great Britain) iz Oksforda.

Upis 2020/2021

 

 

PF 70 Pavlović put 76, 76300 Slobomir, Republika Srpska, BiH

+387 (55) 231-180 (Rektorat)
+387 (55) 231-153 (Sekretar)

info@spu.ba

http://spu.ba/

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post