Прехрамбено биотехнолошки факултет – Свеучилиште у Загребу

Прехрамбено-биотехнолошки факултет Свеучилишта у Загребу је водећа знанствено-истраживачка и наставна институција у Републици Хрватској у подручју биотехнологије, прехрамбене технологије и нутриционизма. Дугогодишња дјелатност факултета у образовању висококвалитетног стручног кадра те извођење знанствено-истраживачких и стручних пројеката у сурадњи с господарством била је и остала главни покретач развоја хрватског господарства у наведеном подручју дјеловања. На Прехрамбено-биотехнолошком факултету студенти могу уписати један од три преддипломска студија:

  • Прехрамбена технологија,
  • Нутриционизам и
  • Биотехнологија

Преддипломски студији трају три године након чега се стјече академски назив првоступника инжењера прехрамбене технологије или биотехнологије односно првоступника нутриционизма. Након једног од завршених преддипломских студија, може се наставити студирање на неком од пет дипломских студија у трајању од двије године. То су дипломски студиј:

  • Прехрамбено инжењерство,
  • Управљањесигурношћухране,
  • Нутриционизам,
  • Молекуларна биотехнологија и
  • Биопроцесно инжењерство

Након завршетка студија се стјече академски назив магистра односно магистра инжењера.

На дипломске студије непосредно се наставља послиједипломски свеучилишни (докторски) студиј Биотехнологија и биопроцесно инжењерство, прехрамбена технологија и нутриционизам.

С обзиром да се наведени докторски програм изводи само на Прехрамбено-биотехнолошком факултету, уписују га докторанди и с других факултета и свеучилишта у Хрватској и иноземству. Стечене компетенције на докторском програму омогућују докторандима након стјецања академског ступња доктора знаности наставак знанствено-истраживачког рада у одговарајућим истраживачким институцијама у земљи и иноземству те могућност пост-докторског усавршавања у земљи и иноземству. Осим докторског, факултет изводи и послиједипломске специјалистичке студије Квалитета и сигурност хране и Управљање храном.

Факултет проводи и стручне активности кроз Центар за контролу намирница као акредитирани лабораториј за контролу сигурности и квалитете прехрамбених производа и производа опће употребе на подручју Еуропске уније. У склопу високог училишта Центар дјелује као једна од првих spin-off твртки и то већ преко 50 година. Унутар Прехрамбено-биотехнолошког факултета од 2007. године у Задру дјелује Центар за прехрамбену технологију и биотехнологију. У Центру дјелују Лабораториј за процесе сушења и праћења стабилности биолошки активних спојева, а од 2015. године и Лабораториј за контролу квалитете меда.

Прехрамбено-биотехнолошки факултет препознат је с јасним истраживачким профилом којег карактеризира истраживачка изврсност призната на међународној разини. Кроз наставу темељену на истраживањима образују се будући носитељи развитка знаности и друштвеног развитка у цјелини. Стварањем нових идеја и технолошких рјешења, критичким промишљањем и креативношћу, Прехрамбено-биотехнолошки факултет постао је кључни покретач господарства и одрживог развоја на подручју биотехничких знаности у Републици Хрватској.

Промотивни видео:

Прехрамбено-биотехнолошки факултет

Пиероттијева 6, 10000 Загреб

Тел: +385 1 46 05 000
Фаx: +385 1 48 36 083

  Ел. пошта: ekatanic@pbf.hr

                                                                                 

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post