Пољопривредно-прехрамбени факултет Универзитета у Сарајеву

 • Почетна

Пољопривредно-прехрамбени факултет је један од тридесет организационих јединица Универзитета у Сарајеву којег чине 22 факултета, три академије и пет научно-истраживачких института. Све чланице Универзитета су организационо подијељене у 6 групација а Факултет припада групацији природно-математичких и биотехничких наука.

Факултет представља образовно-васпитну, научну и стручну установу у области пољопривреде и прехрамбене индустрије а поред основне дјелатности која обухвата наставни рад са студентима, научно-истраживачки рад и стручни рад, кроз различите форме реализује едукативне и савјетодавне дјелатности те пружа интелектуалне услуге трећим лицима.

Пољопривредно прехрамбени факултет у Сарајеву најстарија је свјетовна високошколска установа у Босни и Херцеговини. Основан је уредбом Министарства просвјете Краљевине Југославије 21. марта 1940. године и тада је носио назив „Пољопривредно-шумарски факултет у Сарајеву“. Са прекидом рада током ИИ Свјетског рата Факултет до данас ради у континуитету под називима „Савезна висока школа за планинско газдовање“, „Пољопривредно-шумарски факултет“, „Пољопривредни факултет“ и од 2006. године „Пољопривредно-прехрамбени факултет“.

У периоду од 1949. до 2017. године на Пољопривредно-прехрамбеном факултету у Сарајеву дипломирало је преко 5.500 инжењера пољопривреде и прехрамбене технологије, магистрирало је око 500 студената а дипломе стечене по болоњском систему студирања стекло је око 800 бацхелоура и преко 400 магистара. Од његовог оснивања до данас на факултету је одбрањено преко 240 докторских дисертација.

ЗАШТО СТУДИРАТИ НА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНОМ ФАКУЛТЕТУ?

 • јер је пољопривреда привредна дјелатност која у будућности мора имати перспективу, имајући у виду предвиђања ФАО организације УН-а за храну и пољопривреду да у наредних 30 година производњу хране у свијету треба повећати за 70% да би се подмириле потребе растућег броја становништва на планети Земљи,
 • јер је свим наставницима Пољопривредно-прехрамбеног факултета у фокусу активности СТУДЕНТ којем преносе своја знања и пружају могућност стицања квалитетног образовања,
 • јер се осим теоретских, студенту пружа могућност стицања практичних знања из различитих области пољопривредне производње и прехрамбене технологије,
 • јер се након успјешног завршетка студија пружа могућност запошљавања у научно-истраживачким институтима и заводима, у руковођењу производњом као на пољопривредним газдинствима, у министарствима, у прехрамбеној индустрији  различитих профила (месна, млијечна, производња алкохолних и безалкохолних пића, кондиторска, пекарство и др.), у средњим стручним школама, у савјетодавним службама, у пољопривредним апотекама, у невладиним организацијама, уз оспособљеност за покретање властитог бизниса, итд…

УСЛОВИ УПИСА НА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНИ ФАКУЛТЕТ

Услов за упис на Пољопривредно-прехрамбени факултет је завршена четверогодишња школа, а рангирање се заснива на остваривању бодова које кандидат остварује на основу слиједећих критерија:

 • Општи успјех током средњошколског образовања
 • Појединачан успјех из Матерњег језика и предмета значајних за студиј. Предмети значајни за студиј Пољопривредно-прехрамбеног факултета су Биологија и Хемија.
 • Додатни критерији (посебне награде и признања, одличан успјех током средње школе итд.).

Детаљни услови и захтјеви за упис наводе се у Конкурсу који објављује Универзитет у Сарајеву и који се оглашава на wеб страници факултета са свим неопходним информацијама.

Документи потребни за упис на Факултет

Уз пријаву на конкурс за упис у прву годину студија кандидат је дужан предати слиједеће документе:

 • захтјев за упис са назнаком студијског програма на који конкурише,
 • оригинална свједочанства о завршеним разредима средње школе завршене у БиХ у четверогодишњем трајању, односно одговарајуће
 • острифициране документе за кандидате који средњу школу нису завршили у БиХ,
 • оригиналну диплому о завршеној средњој школи,
 • извод из матичне књиге рођених,
 • увјерење о држављанству
 • друге документе релевантне за утврђивање броја бодова по критеријима и у складу са условима конкурса

Водич за бруцоше

Обавезна и допунска литература

 

Адреса: Змаја од Босне 8, 71 000 Сарајево, БиХ

Тел: +387 33 225 727

E-пошта: podrsča@ppf.unsa.ba

Веб-сајт: https://ppf.unsa.ba/

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post