Педагошки факултет Универзитета у Сарајеву

  • Почетна

Педагошки факултет у Сарајеву је најстарија високошколска институција у Босни и Херцеговини. Основан је 16.1.1946. године. До 1969. године имао је статус више школе, 1969. године је трансформиран у Педагошку академију. Академске 1999/2000. године уписана је И генерација студената Педагошке академије у четверогодишњем трајању. Педагошка академија је трансформирана у Педагошки факултет 27.4.2009. године.

Педагошки факултет функционира као високошколска установа у четверогодишњем трајању, у складу са савременим одгојним и образовним тенденцијама у свијету, европским стандардима у образовању едукатора и развојним потребама Босне и Херцеговине, као и њеним аутохтоним културним вриједностима.

У периоду од оснивањана у овој установи образовани су сви профили наставника за основно и средње образовање у оквиру 61 студијске групе. Од 1969. до 1986. године образованоје 6 профил анаставника за предшколски одгоји 5 профила наставника за основношколски одгој и образовање.

До сада је на Педагошком факултету дипломирало 10.799 студената.

Прва генерација И циклуса студената по Болоњском процесу (уписана 2005/2006. године) промовирана је 2009. године.

Одсјеци у четверогодишњем студију:

 

Скендерија 72, 71000 Сарајево, Босна и Херцеговина

Телефон: +387 33 214 607 , Фаx: +387 33 214 606

E-пошта: dekanatpf@pf.unsa.ba

 

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post