Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu

 • Početna

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet je jedan od trideset organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu kojeg čine 22 fakulteta, tri akademije i pet naučno-istraživačkih instituta. Sve članice Univerziteta su organizaciono podijeljene u 6 grupacija a Fakultet pripada grupaciji prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka.

Fakultet predstavlja obrazovno-vaspitnu, naučnu i stručnu ustanovu u oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije a pored osnovne djelatnosti koja obuhvata nastavni rad sa studentima, naučno-istraživački rad i stručni rad, kroz različite forme realizuje edukativne i savjetodavne djelatnosti te pruža intelektualne usluge trećim licima.

Poljoprivredno prehrambeni fakultet u Sarajevu najstarija je svjetovna visokoškolska ustanova u Bosni i Hercegovini. Osnovan je uredbom Ministarstva prosvjete Kraljevine Jugoslavije 21. marta 1940. godine i tada je nosio naziv “Poljoprivredno-šumarski fakultet u Sarajevu”. Sa prekidom rada tokom II Svjetskog rata Fakultet do danas radi u kontinuitetu pod nazivima “Savezna visoka škola za planinsko gazdovanje”, “Poljoprivredno-šumarski fakultet”, “Poljoprivredni fakultet” i od 2006. godine “Poljoprivredno-prehrambeni fakultet”.

U periodu od 1949. do 2017. godine na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu u Sarajevu diplomiralo je preko 5.500 inženjera poljoprivrede i prehrambene tehnologije, magistriralo je oko 500 studenata a diplome stečene po bolonjskom sistemu studiranja steklo je oko 800 bacheloura i preko 400 magistara. Od njegovog osnivanja do danas na fakultetu je odbranjeno preko 240 doktorskih disertacija.

ZAŠTO STUDIRATI NA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOM FAKULTETU?

 • jer je poljoprivreda privredna djelatnost koja u budućnosti mora imati perspektivu, imajući u vidu predviđanja FAO organizacije UN-a za hranu i poljoprivredu da u narednih 30 godina proizvodnju hrane u svijetu treba povećati za 70% da bi se podmirile potrebe rastućeg broja stanovništva na planeti Zemlji,
 • jer je svim nastavnicima Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u fokusu aktivnosti STUDENT kojem prenose svoja znanja i pružaju mogućnost sticanja kvalitetnog obrazovanja,
 • jer se osim teoretskih, studentu pruža mogućnost sticanja praktičnih znanja iz različitih oblasti poljoprivredne proizvodnje i prehrambene tehnologije,
 • jer se nakon uspješnog završetka studija pruža mogućnost zapošljavanja u naučno-istraživačkim institutima i zavodima, u rukovođenju proizvodnjom kao na poljoprivrednim gazdinstvima, u ministarstvima, u prehrambenoj industriji  različitih profila (mesna, mliječna, proizvodnja alkoholnih i bezalkoholnih pića, konditorska, pekarstvo i dr.), u srednjim stručnim školama, u savjetodavnim službama, u poljoprivrednim apotekama, u nevladinim organizacijama, uz osposobljenost za pokretanje vlastitog biznisa, itd…

USLOVI UPISA NA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

Uslov za upis na Poljoprivredno-prehrambeni fakultet je završena četverogodišnja škola, a rangiranje se zasniva na ostvarivanju bodova koje kandidat ostvaruje na osnovu slijedećih kriterija:

 • Opšti uspjeh tokom srednjoškolskog obrazovanja
 • Pojedinačan uspjeh iz Maternjeg jezika i predmeta značajnih za studij. Predmeti značajni za studij Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta su Biologija i Hemija.
 • Dodatni kriteriji (posebne nagrade i priznanja, odličan uspjeh tokom srednje škole itd.).

Detaljni uslovi i zahtjevi za upis navode se u Konkursu koji objavljuje Univerzitet u Sarajevu i koji se oglašava na web stranici fakulteta sa svim neophodnim informacijama.

Dokumenti potrebni za upis na Fakultet

Uz prijavu na konkurs za upis u prvu godinu studija kandidat je dužan predati slijedeće dokumente:

 • zahtjev za upis sa naznakom studijskog programa na koji konkuriše,
 • originalna svjedočanstva o završenim razredima srednje škole završene u BiH u četverogodišnjem trajanju, odnosno odgovarajuće nostrificirane dokumente za kandidate koji srednju školu nisu završili u BiH,
 • originalnu diplomu o završenoj srednjoj školi,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu
 • druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima i u skladu sa uslovima konkursa

Vodič za brucoše

Obavezna i dopunska literatura

 

Adresa: Zmaja od Bosne 8, 71 000 Sarajevo, BiH

Tel: +387 33 225 727

E-mail: podrsča@ppf.unsa.ba

Website: https://ppf.unsa.ba/

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post