Правни факултет Универзитета у Сарајеву

Правни факултет у Сарајеву је јавна установа која дјелатност високог образовања обавља организирањем наставног, научно-истраживачког и стручног рада кроз додипломски и постдипломски студиј. У циљу остваривања задатака у оквиру своје дјелатности, на унутрашњем плану Факултет је организиран путем: катедри, наставних предмета, Центра за научно истраживачки рад, издавачку дјелатност и правне клинике, института, семинара, библиотеке и служби заједничких послова – Секретаријата Факултета.

У првој академској години 1946/47. године, настава је почела 6. Фебруара 1947. године, а било је уписано укупно 334 студента (121 редовних и 213 ванредних). Од школске године 1963/64. број уписаних студента расте, односно те године је уписано преко 1000 студената. До данас уписано је око 64.000 студената, а диплому Правног факултета у Сарајеву примило је досад 14.170 студената (податак из септембра 2015).

Од свог оснивања, Правни факултет у Сарајеву је прошао кроз више правних режима у складу са тадашњим савезним и републичким законима о високошколском образовању. За све то вријеме, Правни факултет у Сарајеву остао је самостална јавна установа чија је дјелатност везана за организовање наставног, научно-истраживачког и стручног рада. У постдејтонској БиХ право оснивача према Факултету врши Кантон Сарајево у складу са донесеним кантоналним Законом о високом образовању. На Факултету се организује и изводи настава на И циклусу студија за стицање високе стручне спреме у трајању од четири године (осам семестара), те настава на ИИ циклусу студија за стицање стручног степена мастера права (два семестра), те докторски студија за стицање научног степена доктора правних наука.

Наставни програм и план на Правном факултету у Сарајеву је увијек био конципиран тако да има за циљ развијање правничког мишљења и опће правничке културе студената, обухватањем широког спектра различитих научних дисциплина. Тежња је била да студент разумије поријекло, узроке настанка и функционирања правног система, његове основне принципе и однос права према стварним односима у животу као и другим научним дисциплинама. Захваљујући широко постављеном наставном плану, студенти Правног факултета у Сарајеву, успјешно су се запошљавали не само на пословима у судовима, адвокатури, управи и другим државним органима, него и у привреди, дипломатији, политици, банкарству и сл.

Резултате научног рада Факултет је у почетку објављивао у « Историјско-правном зборнику» који је излазио до 1952. године, а од 1953. године у свом зборнику «Годишњак». Поред Годишњака Правног факултета у Сарајеву који улази у 50-ту годину издавања, Факултет од 2000. године, путем Института за људска права, издаје и Људска права-Ревија за људска права. До данас је на Факултету објављен и велики број уџбеника, монографија и скрипти из многих правних дисциплина, које су написали наставници Факултета.

Посебно је вриједна Библиотека Правног факултета у Сарајеву као драгоцјена основа за научни и стручни рад. Данас се у њој, као најбогатијој и најбоље опремљеној правној библиотеци БиХ, налази готово 200.000 библиотечких наслова , међу њима и многи раритети, који покривају сва правна подручја.

Правни факултет у Сарајеву као најстарији правни факултет у држави, свестрано је помагао оснивање и развој других високошколских установа у БиХ, а правни факултети у Мостару и Бања Луци, прије свог оснивања били су одјељења Правног факултета у Сарајеву. Истовремено Правни факултет у Сарајеву развија и јача и међународну научну сарадњу. Његови чланови судјелују у раду многих међународних институција и тијела, а Факултет његује сарадњу са другим правним факултетима као и научницима у другим државама. Наставници Правног факултета у Сарајеву увјек су били ангажовани као истакнути стручњаци у раду разних државних органа и тијела, а данас дају велики допринос стварању босанско-херцеговачког правног система, успостави правне државе и одгајању нових нараштаја правника на најбољим европским правним традицијама.

KATEDRE:

 

Обала Кулина бана 7, 71000 Сарајево
Босна и Херцеговина

Тел: +387 33 206 350 (централа)

E-пошта: sekretarijat@pfsa.unsa.ba

                studentska@pfsa.unsa.ba

Веб страница: http://www.pfsa.unsa.ba/pf/

 

Predhodni članak Predhodni članak
Noviji članak Noviji članak