Poljoprivredni fakultet Univerziteta Istočno Sarajevo u Bijeljini

  • Početna

Misija Poljoprivrednog fakulteta – Poljoprivredni fakultet ostvaruje svoju osnovnu misiju kroz ispunjavanje akademskih standarda u obrazovanju mladih generacija. U tom cilju Poljoprivredni fakultet je u više navrata vršio izmjene i dopune studijskih programa, i to u skladu sa društvenim i privrednim potrebama i aktuelnim razvojem primarne poljoprivredne proizvodnje. Iz tog razloga prevashodno smo se opredijelili ka obrazovanju mladih u okviru sticanja opštih znanja i vještina iz oblasti poljoprivredne proizvodnje. Da bismo ostvarili svoju osnovnu misiju trajno smo se opredijelili ka unapređenju kvaliteta visokog obrazovanja i uključivanja u jedinstveni Evropski prostor visokog obrazovanja. Uporedo sa razvojem studijskih programa i kvaliteta obrazovanja, Poljoprivredni fakultet razvija sopstveni nastavni kadar i obezbjeđuje savremenu tehničku opremu za obavljanje naučno-istraživačkog rada. Poljoprivredni fakultet nastoji da obezbijedi uslove za stručno i naučno usavršavanje nastavnika i saradnika. Fakultet se bavi organizovanjem naučnih i stručnih skupova, publikuje naučni časopis i nastoji da izvrši prenos stečenih znanja i vještina u privredu i društvo.

Vizija Poljoprivrednog faulteta – Kao značajna i prepoznatljiva visoko obrazovna ustanova u oblasti poljoprivrede i šumarstva, Poljoprivredni fakultet namjerava da zauzme vodeće mjesto u razvoju obrazovanja i nauke u istočnom dijelu Republike Srpske, i na širem, regionalnom prostoru. Vizija Poljoprivrednog fakulteta sadržana je u definisanju svih aspekata razvoja savremenog obrazovanja i naučno-istraživačkog rada koji je kompatibilan sa srodnim fakultetima u zemljama članicama Evropske Unije i Ruske federacije. Vizija unapređenja kvaliteta nastave podrazumijeva poboljšanje predavačkih sposobnosti nastavnika i saradnika. Zasniva se na stalnoj potrebi usavršavanja nastavnika i saradnika i povećanju kompetencija i vještina studenata. Ostvarivanje razvojne vizije Poljoprivrednog fakulteta neminovno prati mobilnost i nastavnika i studenata kao jedan od osnovnih uslova za sticanje dodatnih znanja i upoznavanja sa savremenim naučnim metodama i novim tehnologijama koje mogu biti primjenljive na našim prostorima i doprinijeti unapređenju primarne poljoprivredne proizvodnje i očuvanja i korištenja šumskih resursa. Vizija poboljšanja kvaliteta i broja naučno-istraživačkih rezultata ispoljava se u nastojanju Fakulteta za uspostavljanjem partnerskih veza sa istaknutim Univerzitetima i naučnim institutima. Uspostavljanjem naučne saradnje Fakultet bi usvojio pozitivne trendove globalnog sistema savremenog naučnog istraživanja. Intenzivnija saradanja Fakulteta u okviru realizacije naučnih projekata sa međunarodnim institucijama doprinijela bi povećanju ugleda i naučnih kompetencija nastavnika i saradnika, kako u našoj zemlji, tako i u inostranstvu.

Studijski program Poljoprivreda

Nastava na studijskom programu Poljoprivreda se organizuje na dvije lokacije:

  • Odjeljenje Istočno Sarajevo
  • Odjeljenje Bijeljina

Svrha ovog studijskog programa je obrazovanje inženjera poljoprivrede, koji su osposobljeni za samostalan rad na poslovima koji zahtjevaju visoko obrazovanje i vještine iz cjelokupne oblasti poljoprivredne proizvodnje, gajenja biljaka i domaćih životinja (ratarstvo, povrtarstvo, krmno bilje, voćarstvo, vinogradarstvo, stočarstvo i dr.).

Studijski program Poljoprivreda obezbjeđuje stručnost, odnosno kompetencije za rad u: poljoprivrednim radnim organizacijama, kao što su poljoprivredni kombinati i zadruge; preduzećima koja se bave prodajom sirovina za poljoprivredu; preduzećima koja se bave doradom sjemena poljoprivrednih biljaka; preduzećima koja se bave marketingom i prodajom poljoprivrednih proizvoda; sirovinskim odjeljenjima prerađivačke industrije u poljoprivredi; porodičnim gazdinstvima koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom; savejtodavnim i stručnim službama državnog ili privatnog sektora; bankama i osiguravajućim društvima; poljoprivrednim inspekcijskim službama; privrednim komorama i lokalnoj samoupravi; srednješkolskom i visokoškolskom obrazovanju, naučnim institucijama i dr.

Osnovne akademske studije poljoprivrede traju 4 godine i izvode se u 8 semestara. Nakon završetka ovih studija student stiče akademski naziv diplomirani inženjer poljoprivrede.

Studijski program Šumarstvo

Svrha ovog studijskog programa je obrazovanje inženjera šumarstva, koji su osposobljeni za samostalan rad na poslovima koji zahtjevaju visoko obrazovanje u šumarstvu, zaštiti prirodnih dobara, marketingu, privrednim i državnim institucijama i obrazovnim ustanovama.

Akademske studije šumarstva za sticanje akademskog naziva inženjer šumarstva traju 4 godina i izvode se u 8 semestara.

Informator

Poljoprivredni fakultet Istočno Sarajevo

Vuka Karadžića 30
Istočno Novo Sarajevo
71123

email:  office@pof.ues.rs.ba
studentska.is@pof.ues.rs.ba
Tel: +387 (0)57 340 401
Tel: +387 (0)57 342 701
Tel: +387 (0)57 490 401

http://www.pof.ues.rs.ba

Odjeljenje Bijeljina

Semberskih ratara bb
Bijeljina
76300

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post