Музичка академија Универзитета у Сарајеву

  • Почетна

Мисија Академије је да едуцира високо квалитетне, способне, креативне и међународно компетитивне и компетенте кадрове у педагошким, умјетничким и научним областима. Академија перманентно треба да утјече на формирање музичког јавног мнијења и стварање естетичких стандарда у музичкој и општој култури БиХ. У том смислу Академија перманентно настоји да њени Наставни планови и програми буду усклађени с мисијом.

Визија Академије је да и даље буде водећа домаћа институција у домену свога рада и дјеловања, а нарочито у области високог музичког образовања кадрова за најразличитије дјелатности у области умјетничке музике. Оваква визија Академије остварује се у условима значајне конкуренције других музичких академија у БиХ, лојалне или нелојалне, у којој ће Академија опстати захваљујући високо постављеним циљевима и стварањем услова за њихово провођење.

Стратегијске дефиниције заснивају се на премиси да је Академија музичка институција у којој се преламају друштвени и умјетнички интереси на начин њихове испреплетености и захтјевности друштвених кретања и производње музичких вриједности. То значи да Академија не одустаје од производње музичких вриједности које чине темеље културно-цивилизацијских вриједности свјетског друштва, било прихватањам већ готових образаца квалитета или давањем димензија умјетничког локалним музичким вриједностима.

Одсјеци:

Јосипа Штадлера 1/ИИ,

телефон: +387 33 200 299, фаx: +387 33 444 896,

E-пошта: info@mas.unsa.ba

Website: http://www.mas.unsa.ba/

 

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post