Медицински факултет у Сарајеву

Медицински факултет Универзитета у Сарајеву основан је 1944. године, а континуитет рада је успостављен 1946. године. До сада је на Медицинском факултету у Сарајеву дипломирало 7745 (28. фебруар 2009. године) студената и стекло стручни назив “доктор медицине“. На Факултету тренутно студира 1332 студената од којих је 150 страних држављана.

Дипломиране студенте овог Факултета краси изузетно високи квалитет знања, вјештина и умјећа, а који су одувијек на овим просторима чинили темељ функције и организације система здравствене заштите. Поред тога, свршеници овог Факултета су и својим значајним дометима трасирали и одржали токове медицинске науке и струке у БиХ.

Медицински факултет је јавна високошколска установа Кантона Сарајево, која обавља дјелатност високог образовања, научноистраживачку и здравствену дјелатност.

Наставни, научно-наставни и научно-истраживачки рад се организује као:

 • додипломски студиј
 • постдипломских студиј
 • специјалистички студиј
 • усавршавање у домену контуниране медицинске едукације

У оквиру наставе и научно-наставне дјелатности Факултет организује и реализује:

 • наставни рад за стјецање високе стручне спреме
 • наставни рад за стјецање научног степена магистра, односно стручног степена специјалисте,
 • наставни рад за стјецање научног степена доктора медицине
 • сталне и повремене облике стручног усавршавања
 • научно-истраживачки рад ради унапређења научних дисциплина у оквиру наставних предмета додипломског и постдипломског студија,
 • у циљу унапређења наставне дјелатности издаје уџбенике, монографије и друге публикације.

У оквиру здравствене и научно-истраживачке дјелатности Факултет организује и реализује:

 • услуге из микробиолошке, вирусолошке дијагностике,
 • услуге из патолошке, патохистолошке и имунохистохемијске дијагностике,
 • услуге из дијагностике у области неонаталне и хумане генетике,
 • услуге из области судске медицине и форензичке токсикологије,
 • услуге из области фармаколошко-токсиколошких анализа, те
 • научноистраживачки лабораторијски рад у наведеним лабораторијама и кабинетима из области фундаменталних клиничких и епидемиолошких истраживања.

КАТЕДРЕ:

Адреса: Чекалуша 90, 71000 Сарајево, Босна и Херцеговина
Телефон: +387 33 226 478
Фаx: +387 33 203 670

dekan@mf.unsa.ba

medicinski.fakultet@mf.unsa.ba

http://mf.unsa.ba/

 

Predhodni članak Predhodni članak
Noviji članak Noviji članak