Међународни дан образовања

  • Почетна

Међународни дан образовања обиљежава се сваке године 24. јануара са главним циљем да подсјети на значај образовања за глобални раст и развој сваког појединца и свијета уопште.

Образовање је основна покретачка снага напретка сваке заједнице и сваки појединац мора преузети своју улогу у борби да се образовање подигне на виши ниво и постане кључна тачка опредјељења за све владе, народе и доносиоце одлука уопште.

Према истраживањима, данас у свијету 258 милиона дјеце и младих још увијек не похађа школу, што је поражавајући податак, посебно ако се узме у обзир да живимо у дигиталном свијету. Укупно 617 милиона дјеце и адолесцената не зна да чита. Милиони дјеце и даље не похађају школу.

Право на образовање је једно од основних људских права и наша је дужност као одговорних грађана да му се посветимо најбоље што можемо.

Велики проблем, поред напуштања образовања данас, представља и неадекватност образовног система у погледу праћења потреба тржишта рада. Спора прилагодљивост образованих политика промјенама које се дешавају на тржишту рада доводи до хиперпродукције кадрова који не могу да се запосле. С друге стране, кадрови потребни привреди нису доступни на тржишту рада, нити су обучени.

Савремене струје нас сходно томе упућују да радимо с једне стране на враћању дјеце у систем образовања, а с друге стране на прилагођавању образовног система потребама тржишта рада.

Брчко дистрикт БиХ, као локална заједница која је фокусирана на европске интеграције, ради на унапређењу образовања кроз Програм усклађивања тржишта рада и система образовања – каријерно савјетовање и усмјеравање, који реализује Омладински центар „Вермонт“ уз подршку Завода за запошљавање Брчко дистрикта БиХ.

Наш основни циљ је да остваримо синергију дјеловања свих оних који су заслужни за што боље профилисање младих у складу са њиховим жељама и стварним потребама.

Као и претходних година, позивамо све младе и све заинтересоване грађане да нам својим личним доприносом и учешћем у нашим активностима помогну да створимо безбједније окружење за сву дјецу и обезбједимо њихово право на образовање.

Наш основни мото је „ТРЕБА ДА ЗНАШ!“

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post