Конкурс за пријем у радни однос – комерцијални референт

 • Почетна

Позиција: Комерцијални референт (М/Ж) – 1 позиција

Мјесто рада: Брчко дистрикт Босне и Херцеговине

Услови за позицију

Поред општих услова утврђених Законом, кандидати морају испуњавати и посебне услове:

 • ССС, ВСШ, ВСЦ друштвеног смјера;
 • Изражена комуникативност и спремност за тимски рад;
 • Познавање енглеског језика је предност;
 • Добро познавање рада на рачунару, MS Office;
 • Поседовање возачке дозволе Б категорије.

Кључне одговорности:

 • Уговор на одређено вријеме са пробним радом у трајању од три мјесеца, са могућношћу запослења на неодређено вријеме;
 • Рад у професионалном и динамичном окружењу;
 • Подстицајни приходи;
 • Могућност изражавања сопствене креативности;
 • Могућност напредовања и усавршавања у струци.

Да бисте се пријавили за оглас, морате доставити::

 • Захтјев за регистрацију са наведеном тачном адресом становања, контакт телефоном и емаил адресом;
 • Биографија (ЦВ)
 • Увјерења о стручној спреми, увјерења и докази о испуњености наведених услова.

Можете се пријавити путем мејла: office@bosnapolod.ba

Информације о огласу можете добити на телефон 049 580 923.

Оглас остаје отворен до 26.01.2023. године.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор и који испуњавају све горе наведене услове.

 

 

 

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post