Međunarodni dan obrazovanja

  • Početna

Međunarodni dan obrazovanja obilježava se svake godine 24. siječnja s glavnim ciljem podsjećanja na važnost obrazovanja za globalni rast i razvoj svakog pojedinca i svijeta općenito.

Obrazovanje je osnovna pokretačka snaga napretka svake zajednice i svaki pojedinac mora preuzeti svoju ulogu u borbi da obrazovanje podigne na višu razinu i postane ključna točka opredjeljenja svih vlada, naroda i donositelja odluka općenito.

Prema istraživanjima, danas u svijetu 258 milijuna djece i mladih još uvijek ne pohađa školu, što je poražavajuća činjenica, pogotovo ako se uzme u obzir da živimo u digitalnom svijetu. Ukupno 617 milijuna djece i adolescenata ne zna čitati. Milijuni djece još uvijek ne idu u školu.

Pravo na obrazovanje jedno je od temeljnih ljudskih prava, a naša je dužnost kao odgovornih građana posvetiti mu se koliko god možemo.

Veliki problem uz napuštanje obrazovanja danas je i neadekvatnost obrazovnog sustava u smislu praćenja potreba tržišta rada. Spora prilagodljivost obrazovnih politika promjenama koje se događaju na tržištu rada dovodi do hiperprodukcije kadrova koji se ne mogu zaposliti. S druge strane, kadra koji je potreban gospodarstvu nema na tržištu rada, niti je osposobljen.

Suvremena strujanja nas stoga usmjeravaju da s jedne strane radimo na povratku djece u obrazovni sustav, as druge strane na prilagođavanju obrazovnog sustava potrebama tržišta rada.

Brčko distrikt BiH, kao lokalna zajednica okrenuta europskim integracijama, radi na unapređenju obrazovanja kroz Program usklađivanja tržišta rada i obrazovnog sustava – karijerno savjetovanje i usmjeravanje, koji provodi Omladinski centar „Vermont“ s podršku Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH.

Glavni cilj nam je postići sinergiju djelovanja svih koji su zaslužni za što bolje profiliranje mladih u skladu s njihovim željama i stvarnim potrebama.

Kao i prethodnih godina, pozivamo sve mlade i sve zainteresirane građane da nam svojim osobnim doprinosom i sudjelovanjem u našim aktivnostima pomognu stvoriti sigurnije okruženje za svu djecu i osigurati im pravo na obrazovanje.

Naš osnovni moto je “TREBA DA ZNAŠ!”

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post