Медицински факултет Универзитета у Тузли

  • Почетна

Медицински факултет Уни­верзитета у Тузли је други новоосновани факултет у Босни и Херцеговини. Ова високошколска институција је својим оснивањем тре­бала да дијелом растерети притисак на тада једини босанскохерцеговачки Медицински факултет (сарајевски), али и да створи потицај за бржи развој укупног здравства и здравствене струке на подручју сјевероисточне Босне. Факултет је основан како би органи­зовао научноистраживачки рад из области медицинских наука, проводио континуирано струч­но усавршавање кадрова, оспособљавао и усавршавао наставни кадар. Иницијатива за оснивање Медицинског факултета у Тузли заснована је на документу »Основни друштвени ставови и полазне основе о разво­ју, финансирању и организовању високо-школских и научно-истраживачких институција на подручју сјевероисточне Босне«, а који су 1971. године, усвојиле међуопштинске друштвено-политичке организације региона Брчког, Добоја и Тузле.

Одлике данашњег свијета, прије свега процеси глобализације, велики искораци у науци, доступност информација, велика количина знања која се свакодневно увећава, одражава се и на подручје едукације у медицини. Медицински факултет Универзитета у Тузли се прилагођава научним, стручним, друштвеним и другим околностима и изазовима свог дјеловања. Значајан темељ за те прилагодбе је континуитет развоја Медицинског факултета у Тузли који је у 40 година од оснивања имао систематски и логичан развојни пут, а свако претходно руководство је имало насљеднике који су настављали посао с добро дефинисаним приоритетима, неопходним за наредну развојну фазу.

Медицински факултет Универзитета у Тузли је посвећен образовном, интелектуалном, професионалном и личном развоју изузетних студената и наставника дубоко преданих медицинском студију и пракси, биомедицинском истраживању, те здрављу људи. Ми промовишемо и заступамо вриједноси интегритета, изврсности, социјалне правде, колегијалности, пружајући свима једнаке могућности и отворену интердисциплинарну сарадњу. Факултет уписује изврсне студенте и нуди им програме који интегрирају темељне науке, изврсно клиничко образовање, стручне стандарде и етичка начела. Примјеном најбољих метода образовања развијамо компетентне професионалце са емпатичним ставом, који разумију теоријске и практичне, психолошке, социолошке, економске и културне чиниоце здравља и болести. Његујући културу различитости и укључености, тежимо остварењу мисије кроз уважавање највиших професионалних и етичких стандарда, те самоактуализације сваког појединца креирањем потицајне средине. Факултет препознаје, развија и гради каријеру будућих лидера у медицини и биомедицинској науци. Друштвена одговорност Факултета у условима брзог развоја науке и људских потреба реализира се у континуираном развијању широке и флексибилне базе знања и вјештина. Ентузијазам за цјеложивотно учење и умјетност медицине, те мултидисциплинарни и колаборативни приступ биомедицинским изазовима су принципи нашег дјеловања.

Студијски програми:

 

 

Медицински факултет Универзитета у Тузли

Универзитетска 1,
75000 Тузла,
Босна и Херцеговина

+387 35 320 600

+387 35 320 601

medf@untz.ba

www.medf.untz.ba

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post