Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli

  • Početna

Medicinski fakultet Uni­verziteta u Tuzli je drugi novoosnovani fakultet u Bosni i Hercegovini. Ova visokoškolska institucija je svojim osnivanjem tre­bala da dijelom rastereti pritisak na tada jedini bosanskohercegovački Medicinski fakultet (sarajevski), ali i da stvori poticaj za brži razvoj ukupnog zdravstva i zdravstvene struke na području sjeveroistočne Bosne. Fakultet je osnovan kako bi organi­zovao naučnoistraživački rad iz oblasti medicinskih nauka, provodio kontinuirano struč­no usavršavanje kadrova, osposobljavao i usavršavao nastavni kadar. Inicijativa za osnivanje Medicinskog fakulteta u Tuzli zasnovana je na dokumentu »Osnovni društveni stavovi i polazne osnove o razvo­ju, finansiranju i organizovanju visoko-školskih i naučno-istraživačkih institucija na području sjeveroistočne Bosne«, a koji su 1971. godine, usvojile međuopštinske društveno-političke organizacije regiona Brčkog, Doboja i Tuzle.

Odlike današnjeg svijeta, prije svega procesi globalizacije, veliki iskoraci u nauci, dostupnost informacija, velika količina znanja koja se svakodnevno uvećava, odražava se i na područje edukacije u medicini. Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli se prilagođava naučnim, stručnim, društvenim i drugim okolnostima i izazovima svog djelovanja. Značajan temelj za te prilagodbe je kontinuitet razvoja Medicinskog fakulteta u Tuzli koji je u 40 godina od osnivanja imao sistematski i logičan razvojni put, a svako prethodno rukovodstvo je imalo nasljednike koji su nastavljali posao s dobro definisanim prioritetima, neophodnim za narednu razvojnu fazu.

Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli je posvećen obrazovnom, intelektualnom, profesionalnom i ličnom razvoju izuzetnih studenata i nastavnika duboko predanih medicinskom studiju i praksi, biomedicinskom istraživanju, te zdravlju ljudi. Mi promovišemo i zastupamo vrijednosi integriteta, izvrsnosti, socijalne pravde, kolegijalnosti, pružajući svima jednake mogućnosti i otvorenu interdisciplinarnu saradnju. Fakultet upisuje izvrsne studente i nudi im programe koji integriraju temeljne nauke, izvrsno kliničko obrazovanje, stručne standarde i etička načela. Primjenom najboljih metoda obrazovanja razvijamo kompetentne profesionalce sa empatičnim stavom, koji razumiju teorijske i praktične, psihološke, sociološke, ekonomske i kulturne činioce zdravlja i bolesti. Njegujući kulturu različitosti i uključenosti, težimo ostvarenju misije kroz uvažavanje najviših profesionalnih i etičkih standarda, te samoaktualizacije svakog pojedinca kreiranjem poticajne sredine. Fakultet prepoznaje, razvija i gradi karijeru budućih lidera u medicini i biomedicinskoj nauci. Društvena odgovornost Fakulteta u uslovima brzog razvoja nauke i ljudskih potreba realizira se u kontinuiranom razvijanju široke i fleksibilne baze znanja i vještina. Entuzijazam za cjeloživotno učenje i umjetnost medicine, te multidisciplinarni i kolaborativni pristup biomedicinskim izazovima su principi našeg djelovanja.

Studijski programi:

 

 

Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli

Univerzitetska 1,
75000 Tuzla,
Bosna i Hercegovina

+387 35 320 600

+387 35 320 601

medf@untz.ba

www.medf.untz.ba

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post