Филозофски факултет Универзитета у Тузли

  • Почетна

Филозофски факултет Универзиета у Тузли је препознатљив регионални центар квалитетних академских програма из области друштвених и хуманистичких наука. На Филозофском факултету  студентице и студенти се припремају за тржиште рада које се мијења. Поједини послови нестају, али настају неке нове пословне могућности. Наши студијски програми својим јаким и широким научним темељима могу спремно дочекати те велике промјене и прилагодити се потребама тржишта рада.

Мисија Филозофског факултета је образовање студената с циљем развоја заједнице, подизање нивоа информираности и образовања грађана, повећање конкурентности из области хуманистичких, друштвених и педагошких наука на државном и регионалном нивоу, побољшање наставних планова и програма како би се постигла мобилност наставника и студената и међународно признавање сва три циклуса студија као и други облици научног и стручног образовања и усавршавања.

Филозофски факултет Универзитета у Тузли систематски развија и подиже углед друштвено-хуманистичких наука. Унапређењем научног и стучног рада уводимо нове облике наставе и унапређујемо постојеће. Један од основних циљева је остваривање квалитетног образовања темељеног на исходима учења у складу с потребама друштвене заједнице.

Одсјеци::

За будуће студенте:

Шта студирати?

Како се уписати?

Врсте студија

Зашто студирати код нас?

Смјештај у Тузли

 

Филозофски факултет у Тузли
Тихомила Марковића 1.
75000 Тузла, Босна и Херцеговина

Студентска служба: +387 35 306 342

dekan.ff@untz.ba

http://www.ff.untz.ba/

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post