Машински факултет Универзитета у Београду

  • Почетна

О Факултету
Машински факултет Универзитета у Београду је институција националног значаја и представља основ развоја машинске науке и индустрије у Србији. Најстарија је и највећа високошколска и научна установа у нашој земљи у области машинства. На факултету тренутно студира укупно око 3000 студената, а дипломира око 400 годишње. Факултет има близу 400 запослених, од тога око 200 у настави.

Факултет реализује програме образовања током читавог живота, као и друге програме стручног усавршавања ван оквира студијских програма, у складу са Законом и Статутом.

Дјелатности Факултета
Машински Факултет је високошколска установа која обавља образовну, научну и истраживачку дјелатност у складу са Законом и Законом о научноистраживачкој делатности. Факултет обавља дјелатност високог образовања кроз академске и струковне студије у свом сједишту и у складу са својом матичношћу, која произилази из акредитованих студијских програма (у области машинског инжењерства).

У оквиру дјелатности високог образовања Факултет обавља научноистраживачку, експертско-консултантску и издавачку дјелатност, а може обављати и друге послове којима се комерцијализују резултати научног и истраживачког рада. Факултет реализује програме образовања током читавог живота, као и друге програме стручног усавршавања ван оквира студијских програма, у складу са Законом и Статутом.

Дјелатност Факултета организује се и обавља у оквиру организационих јединица и то:

  • Организационе јединице наставно-научне дјелатности
  • Организационе јединице научноистраживачке и стручне дјелатности
  • Организационе јединице ненаставних дјелатности
  • Акредитоване организационе јединице

Дан Факултета се обележава последње суботе месеца октобра.

Студијски програми:

  • Студије машинско инжењерство Водич
  • Студије информационе технологије у машинству Водич

Адреса: Краљице Марије 16, 11120 Београд 35

тел. (+381 11) 3302-200, факс 3370364

Веб страница: mf@mas.bg.ac.rs

Корисни линкови:

Основне и интегрисане академске студије Конкурс

Мастер академске студије Конкурс

Докторске академске студије Конкурс

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post