Медицински факултет Универзитета у Београду

 • Почетна

О факултету:

Медицински факултет ради у склопу Универзитета у Београду и једна је од најстаријих образовних установа. Циљ факултета је стварање стручног и образовног кадра који ће у сваком тренутку бити спреман да одговори комплексним проблемима у области здравства. Настава се одвија кроз интегрисане академске, специјалистичке академске, специјалистичке струковне, мастер академске и докторске студије.

 • Факултет је високошколска установа која обавља дјелатност високог образовања, научноистраживачку и здравствену дјелатност.
 • Високообразовни студијски програми Факултета се обављају у оквиру поља медицинских наука.
 • Факултет може да самостално или у сарадњи са другим високошколским установама обавља студијске програме и у другим пољима.
 • У оквиру својих дјелатности Факултет може да обавља и друге послове у складу са законским прописима који регулишу одговарајуће делатности.
 • Организацијом рада Факултет обезбјеђује да се послови којима се остварују дјелатности обављају синергистички, и посебно, да се обезбјеђује неометано и квалитетно остваривање студијских програма.

Студијски програми:

Основне академске студије

 • Сестринство

Интегрисане академске студије

 • Медицина
 • Медицина на енглеском језику

Специјалистичке академске студије

 • Струковни физиотерапеут
 • Струковна медицинска сестра специјалиста
 • Специјалиста струковни анестетичар
 • Струковни медицински радиолог
 • Струковни санитарно-еколошки инжењер
 • Струковни медицинско-лабаратиријски технолог

Специјалистичке академске студије

 • Медицинске науке

Мастер академске студије

 • Менаџмент у систему здравствене заштите
 • Јавно здравље
 • Неуроетика
 • Сестринство
 • Физичка активност, здравље и терапија вјежбањем

Докторске академске науке

 • Медицинске науке са седам изборних подручја
 • Медицинске науке
 • Молекуларна медицина

Адреса: др Суботића 8
Телефон: +381 11 3636300
Телефакс: +381 11 3636300
е-Пошта: mf.bg@med.bg.ac.rs

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post