Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu

  • Početna

O Fakultetu
Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu je institucija nacionalnog značaja i predstavlja osnov razvoja mašinske nauke i industrije u Srbiji. Najstarija je i najveća visokoškolska i naučna ustanova u našoj zemlji u oblasti mašinstva. Na fakultetu trenutno studira ukupno oko 3000 studenata, a diplomira oko 400 godišnje. Fakultet ima blizu 400 zaposlenih, od toga oko 200 u nastavi.

Fakultet realizuje programe obrazovanja tokom čitavog života, kao i druge programe stručnog usavršavanja van okvira studijskih programa, u skladu sa Zakonom i Statutom.

Djelatnosti Fakulteta
Mašinski Fakultet je visokoškolska ustanova koja obavlja obrazovnu, naučnu i istraživačku djelatnost u skladu sa Zakonom i Zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti. Fakultet obavlja djelatnost visokog obrazovanja kroz akademske i strukovne studije u svom sjedištu i u skladu sa svojom matičnošću, koja proizilazi iz akreditovanih studijskih programa (u oblasti mašinskog inženjerstva).

U okviru djelatnosti visokog obrazovanja Fakultet obavlja naučnoistraživačku, ekspertsko-konsultantsku i izdavačku djelatnost, a može obavljati i druge poslove kojima se komercijalizuju rezultati naučnog i istraživačkog rada. Fakultet realizuje programe obrazovanja tokom čitavog života, kao i druge programe stručnog usavršavanja van okvira studijskih programa, u skladu sa Zakonom i Statutom.

Djelatnost Fakulteta organizuje se i obavlja u okviru organizacionih jedinica i to:

  • Organizacione jedinice nastavno-naučne djelatnosti
  • Organizacione jedinice naučnoistraživačke i stručne djelatnosti
  • Organizacione jedinice nenastavnih djelatnosti
  • Akreditovane organizacione jedinice

Dan Fakulteta se obeležava poslednje subote meseca oktobra.

Studijski programi:

  • Studije mašinsko inženjerstvo Vodič
  • Studije informacione tehnologije u mašinstvu Vodič

Adresa: Kraljice Marije 16, 11120 Beograd 35

tel. (+381 11) 3302-200, faks 3370364

Website: mf@mas.bg.ac.rs

Korisni linkovi:

Osnovne i integrisane akademske studije Konkurs

Master akademske studije Konkurs

Doktorske akademske studije Konkurs

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post