Elektrotehničar računarstva

  • Početna

Trajanje obrazovajnja: 4 godine

Broj odjeljenja: 1

Broj učenika: 18

Opis poslova:

  • Poznaje građu računara, funkcije i osnove rada sa ruterima i ostalom mrežnom opremom,
  • Vrši montažu, kontrolu, podešavanje, testiranje i održavanje računarske opreme i sistema,
  • Vrši instalaciju sistemskog i korisničkog softvera,
  • Poznaje osnove SQL (Structured Query Language), relacionih baza podataka, objektno orijentisanog programiranja,
  • Po završetku školovanja učenici imaju direktnu prohodnost na nekom od fakulteta (elektrotehnički, elektronski, računarski, fakultet organizacionih nauka…)
  • Ukoliko ne žele da nastave školovanje postoji mogućnost otvaranja sopstvenog servisa-prodavnice računara, zaposlenja na održavanju računara, računarskih mreža ili bavljenja programiranjem.
Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post