JU Poljoprivredna i medicinska škola

 • Početna

POVIJEST ŠKOLE

JU Poljoprivredna i medicinska škola u Brčkom  utemeljena je školske 1980./1981. godine pod nazivom Srednja škola za usmjereno obrazovanje i vaspitanje, te  2006. godine dobija svoj današnji naziv. Nastavni proces u ovoj školi se realize ra prema modularnim EU VET nastavnim planovima i programima (programi za srednje stručne škole preuzeti su iz zemalja Europske unije i prilagođeni našim potrebama) što učenicima omogućava stjecanje nužnih kompetencija i priznavanje diploma kako u okruženju tako i šire.

U školi se obrazuju učenici u okviru tri područja rada:

 1. poljoprivreda i prerada hrane,
 2. zdravstvo i
 3. ostale djelatnosti.

Osim učionica, laboratorija i informatičkog kabineta, te specijaliziranih prostora za izvođenje praktične nastave, škola posjeduje i športsku dvoranu.

Od ove školske godine škola raspolaže s novim, moderno uređenim i suvremeno opremljenim učionicama i kabinetima nužnim za kvalitetnu realizaciju kako teorijske, tako i praktične nastave.

S obzirom kako se radi o srednjoj strukovnoj školi i osposobljavanju učenika za tržište rada, poseban naglasak je na kvaliteti izvođenja praktične nastave, ali i stjecanju nužnih znanja za nastavak obrazovanja u okviru izabranih struka.

Trenutno se u našoj školi obrazuje 39 odjeljenja raznih zanimanja i ukupno se nalazi 800 učenika.

U NAŠOJ ŠKOLI OBRAZUJEMO SLJEDEĆA ZANIMANJA:

 1. POLJOPRIVREDA I PRERADA HRANE:
 • poljoprivredni tehničar,
 • veterinarski tehničar,
 • prehrambeni tehničar,
 • cvjećar – vrtlar / pekar
 1. ZDRAVSTVO:
 • Medicinski tehničar;
 • Farmaceutski tehničar
 1. OSTALE DJELATNOSTI:
 • Ekološki tehničar
 • Frizer

IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

Pored redovne nastave, u školi se vrlo uspješno realiziraju i izvannastavne aktivnosti:

 1. Glazbena sekcija,
 2. Cvjećarska sekcija,
 3. Fotografska sekcija,
 4. Novinarska sekcija,
 5. Kreativna radionica,
 6. Recitatorsko-literarna,
 7. Dramska sekcija,
 8. Zbor,
 9. Pomladak crvenog krsta-križa-polumjeseca,
 10. Rukometna sekcija,
 11. Košarkaška sekcija,
 12. Odbojkaška sekcija,
 13. Nogometna sekcija,
 14. Projektno-humanitarna sekcija,
 15. Ritmička sekcija,
 16. Prevoditeljska sekcija-njemački jezik,
 17. „Spelling Bee“,
 18. Frizersko-kozmetička sekcija,
 19. Informatička sekcija,
 20. Prva pomoć-zdravstvena sekcija,
 21. Projekt „JA-građanin”,
 22. Prehrambeno-tehnološka sekcija.

Uz ove navedene izvannastavne aktivnosti, naši učenici sudjeluju i u mnogobrojnim natjecanjima u kojima postižu zavidne rezultate, zatim na festivalima rada, humanitarnim akcijama i projektima.

 

NAČIN UPISA

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 • Svjedodžbe od VI. do IX. razreda
 • rodni list (izvod iz matične knjige rođenih)
 • diplome o osvojenim mjestima ili sudjelovanju na natjecanjima IZ PREDMETA RELEVANTNIH ZA STRUKU
 • ostali dokumenti navedeni u natječaju.

BODOVANJE PRI UPISU

 • Postignuti uspjeh u posljednja četiri razreda osnovne škole x 3 (maksimalno 60 bodova).
 • Uspjeh iz pet predmeta bitnih za struku u posljednja dva razreda osnovne škole (materinski jezik, biologija, kemija, fizika, matematika) maksimalno 40 bodova (ocjena 5 = 4 boda, 4 = 3 boda, 3 = 2 boda, 2 = 1 bod).

U SLUČAJU ISTOG BROJA BODOVA PO OSNOVI OVIH KRITERIJA, BODUJE SE OSTVARENA PROSJEČNA OCJENA USPJEHA TIJEKOM POSLJEDNJA ČETIRI RAZREDA, ZAOKRUŽENA NA TRI DECIMALNA MJESTA.

 

 

Adresa: Vase Pelagića 2, 76100.

JU Poljoprivredna i medicinska škola, Brčko Distrikt BIH

E-mail: poljmedskola@gmail.com

Telefon: 049/214-803; 049/232-051

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post