JU Poljoprivredna i medicinska škola

 • Početna

HISTORIJAT ŠKOLE

JU Poljoprivredna i medicinska škola u Brčkom je osnovana školske 1980./1981. godine pod nazivom Srednja škola za usmjereno obrazovanje i vaspitanje, da bi  2006. godine dobila svoj današnji naziv. Nastavni proces u ovoj školi se realizira prema modularnim EU VET nastavnim planovima i programima (programi za srednje stručne škole preuzeti iz zemalja Evropske unije i prilagođeni našim potrebama) što učenicima omogućava sticanje neophodnih kompetencija i priznavanje diploma kako u okruženju tako i šire.

U školi se obrazuju učenici u okviru 3 područja rada:

 1. poljoprivreda i prerada hrane,
 2. zdravstvo i
 3. ostale djelatnosti.

Osim učionica, laboratorija i informatičkog kabineta, te specijaliziranih prostora za izvođenje praktične nastave, škola posjeduje i sportsku dvoranu.

Od ove školske godine škola raspolaže s novim, moderno uređenim i savremeno opremljenim učionicama i kabinetima neophodnim za kvalitetnu realizaciju kako teorijske, tako i praktične nastave.

S obzirom da se radi o srednjoj stručnoj školi i osposobljavanju učenika za tržište rada, poseban naglasak je na kvaliteti izvođenja praktične nastave, ali i sticanju neophodnih znanja za nastavak obrazovanja u okviru izabranih struka.

Trenutno se u našoj školi obrazuje 39 odjeljenja raznih zanimanja i ukupno se nalazi 800 učenika.

U NAŠOJ ŠKOLI OBRAZUJEMO SLJEDEĆA ZANIMANJA:

 1. POLJOPRIVREDA I PRERADA HRANE:
 • Poljoprivredni tehničar
 • Veterinarski tehničar
 • Prehrambeni tehničar
 • Cvjećar – vrtlar / pekar
 1. ZDRAVSTVO:
 • Medicinski tehničar;
 • Farmaceutski tehničar
 1. OSTALE DJELATNOSTI:
 • Ekološki tehničar
 • Frizer

 

VANNASTAVNE AKTIVNOSTI

Pored redovne nastave, u školi se veoma uspješno realiziraju i izvannastavne aktivnosti:

 1. Muzička sekcija
 2. Cvjećarska sekcija
 3. Fotografska sekcija
 4. Novinarska sekcija
 5. Kreativna radionica
 6. Recitatorsko-literarna
 7. Dramska sekcija
 8. Hor
 9. Pomladak crvenog krsta-križa-polumjeseca
 10. Rukometna sekcija
 11. Košarkaška sekcija
 12. Odbojkaška sekcija
 13. Nogometna sekcija
 14. Projektno-humanitarna sekcija
 15. Ritmička sekcija
 16. Prevoditeljska sekcija-njemački jezik
 17. Spelling Bee
 18. Frizersko-kozmetička sekcija
 19. Informatička sekcija
 20. Prva pomoć-zdravstvena sekcija
 21. Projekt „JA građanin”
 22. Prehrambeno-tehnološka sekcija

Uz ove navedene izvannastavne aktivnosti, naši učenici sudjeluju i u mnogobrojnim takmičenjima u kojima postižu zavidne rezultate, zatim na festivalima rada, humanitarnim akcijama i projektima.

 

NAČIN UPISA

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 • Svjedočanstva od VI do IX razreda
 • Rodni list (izvod iz matične knjige rođenih)
 • Diplome o osvojenim mjestima ili sudjelovanju na natjecanjima IZ PREDMETA BITNIH ZA STRUKU
 • Ostali dokumenti navedeni u natječaju.

BODOVANJE PRI UPISU

 • Postignuti uspjeh u zadnja 4 razreda osnovne škole X 3 (maksimalno 60 bodova)
 • Uspjeh iz 5 predmeta bitnih za struku u zadnja 2 razreda osnovne škole (materinski jezik, biologija, hemija, fizika, matematika) maksimalno 40 bodova (ocjena 5 = 4 boda, 4 = 3 boda, 3 = 2 boda, 2 = 1 bod).

U SLUČAJU ISTOG BROJA BODOVA PO OSNOVI OVIH KRITERIJA, BODUJE SE OSTVARENA PROSJEČNA OCJENA USPJEHA U TOKU ZADNJA 4 RAZREDA, ZAOKRUŽENA NA 3 DECIMALNA MJESTA.

 

Adresa: Vase Pelagića 2, 76100.

JU Poljoprivredna i medicinska škola, Brčko Distrikt BIH

E-mail: poljmedskola@gmail.com

Telefon: 049/214-803; 049/232-051

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post