JU Ekonomska škola

 • Početna

O ŠKOLI – 136 GODINA TRADICIJE

Krajem 19. vijeka Brčko se ubrzano razvija, zahvaljujući razvoju trgovine postaje trgovačko mjesto, ekonomski i kulturni centar Bosanske posavine. Da bi se trgovački poslovi unapredili bilo je potrebno imati školovane kadrove spremene za sve izazove tadašnje trgovine.

Pojava prve trgovačke škole u Brčkom, daleke 1883. godine, kao prve škole te vrste u BiH, dobija na značaju kad znamo da škola počinje sa radom  u uslovima školstva koje u BiH zaostaje za Evropom, ali i  za susjednim zemljama. Pismenost je, do tada uglavnom, bila vezana za vjerske objekte i vjerske škole.  Od jeseni 1883. godine trgovački radnici se školuju u svom gradu.

Đaci trgovačke škole su u narednom periodu bili nosioci napretka privrednog i trgovačkog razvoja Brčkog i cijele regije. Škola je imala četiri razreda i školovala kvalitetne kadrove stučno osposobljene za rad u trgovini.

Duga istorija ove škole povezuje tri vijeka. Osnovana  je u 19. vijeku kada je Brčko u BiH koja je okupaciju  Osmanskog carstva zamijenila okupacijom Austrougarskog carstva.

Škola je preživjela sve promjene i burna politička, ekonomska, društvena i ratna dešavanja tokom 20. vijeka, te uspješno nadživjela  mnoge promjene i reforme školstva prilagođavajući se potrebama učenika i zahtjevima tržišta. U okrilju škole, pored trgovine, razvili su se smjerovi  iz oblasti ekonomije, prava, administracije, ugostiteljstva i turizma. Iz ove škole potekli su viša ekonomska škola i, kasnije, ekonomski fakultet.

GDJE SMO DANAS?

Ekonomska škola je okružena zelenilom, nalazi se pored velikog gradskog parka i ima prostran vlastiti park. Učionice su prostrane i svijetle. Učenicima je na raspolaganju preko 80 kompjutera, osam televizora, pametna tabla, projektori i grafoskopi u kabinetima i učionicama.  Nastava sportske kulture izvodi se u prostranoj uslovnoj sportskoj sali i na školskom igralištu. U sastavu škole je blizu 700 kvadratnih metara namijenjenih za rad školske kuhinje i školskog restorana.

Tokom školovanja učenici stiču opšta i stručna znanja. Kada završe neki od smjerova ekonomske škole pred učenicima su otvorene bar tri mogućnosti.

Diploma ekonomske škole omogućava zapošljavanje državnoj upravi,  u administraciji i privredi jer učenici posjeduju potrebna znanja za određeni posao stečena na časovima stručnih predmeta i na časovima praktične nastave.

Učenici svih četvorogodišnjih smjerova mogu upisati  željene fakultete jer imaju neophodno predznanje iz opšteobrazovnih predmeta: maternjeg jezika, dva strana jezika, informatike, istorije, geografije, ekologije…

Učenici sa završenom trogodišnjom školom, konobari i kuvari, takođe mogu nastaviti školovanje, upisivanjem petog stepena ili ugostiteljske akademije. Na probirljivom tržištu rada velika je potražnja za kvalitetnom radnom snagom ugostiteljskih smjerova.

Svi učenici kroz praktičnu nastavu i stručne predmete razvijaju vještine i sposobnosti koje im omogućavaju pokretanje samostalnog posla.

Svi učenici imaju mogućnost promjene smjera ili sticanja dodatnog smjera pod propisanim uslovima. Svake godine primaju se i vanredni kandidati koji do diplome dolaze polaganjem ispita.  Nastava je potpuno stručno zastupljena, u školi radi 68 nastavnika sa odgovarajućom stučnom spremom.

Zanimanja koja se izučavaju u Ekonomskoj školi su podijeljena u dva područja rada:

 1. Ekonomija, pravo, administracija i trgovina – Kada je riječ o ovom području rada treba istaći činjenicu da je u vremenu u kojem danas živimo, navedena oblast veoma bitna jer u svakom, malom ili velikom preduzeću, da bi poslovalo po svim zakonima i propisima, potrebni su radnici iz oblasti ekonomije, administracije i trgovine
 2. Ugostiteljstvo i turizam – sa diplomom iz ovih oblasti, naši su učenici spremni za tržište rada i u inostranstvu, jer izučavaju i dva strana jezika što im omogućava da jednako brzo i uspješno nađu posao i van naše države. Većina od ovih učenika nastavi da radi u objektima gdje obavljaju  praktičnu nastavu  i poslodavci se takoreći, otimaju za njih.

PLAN UPISA  UČENIKA U ŠKOLSKOJ  2019/2020. GODINI

EKONOMIJA, PRAVO, ADMINISTRACIJA I TRGOVINA:

 • Ekonomski tehničar – 20 učenika
 • Ekonomski tehničar – poslovna informatika – 20 učenika
 • Carinski tehničar – 20 učenika
 • Bankarski tehničar – 20 učenika
 • Komercijalni tehničar – 20 učenika
 • Poslovno-pravni tehničar – 20 učenika

 

UGOSTITELJSTVO I TURIZAM:

 • Ugostiteljsko – kulinarski tehničar – 20 učenika
 • Turistički tehničar – 20 učenika
 • Konobar / Kuvar – 20 učenika

 

USLOVI UPISA

 • Pravo upisa u prvi razred ima lice koje je završilo osnovnu školu i nije starije od 18 godina, odnosno, 19 godina za učenike sa posebnim potrebama.
 • Upis u prvi razred vrši se na osnovu konkursa koji raspisuje Odjeljenje za obrazovanje, u junskom i avgustovskom upisnom roku
 • U avgustovskom upisnom roku upis se vrši u slučaju da škola, u junskom roku, ne upiše određeni broj učenika
 • Za prijavu na konkurs za upis u prvi razred kandidat je dužan predati sljedeću dokumentaciju:
 • Prijavu za upis
 • Original svjedočanstvo o završenom osnovnom obrazovanju

KRITERIJUMI  ZA UPIS

Upis učenika u prvi razred vrši se na osnovu postignutog uspjeha u osnovnoj školi, prema redosljedu kandidata.

Bodovi po osnovu opšteg uspjeha u posljednja četiri razreda osnovne škole:

odličan (5)

15 bodova

vrlo dobar (4)

12 bodova

dobar (3)

9 bodova

dovoljan (2)

6 bodova

Po ovom osnovu može se ostvariti najviše 60 bodova

Nastavni predmeti od posebnog značaja za  upis u školu:

 • srpski jezik i književnost /bosanski jezik i književnost / hrvatski jezik i književnost,
 • prvi strani jezik,
 • drugi strani jezik,
 • matematika,
 • informatika

Vrednuju se zaključne ocjene iz navedenih predmeta na kraju osmog i devetog razreda osnovne škole. Bodovi za  nastavne predmete od posebnog značaja za  upis u školu su:

odličan (5)

4 boda

vrlo dobar (4)

3 boda

dobar (3)

2 boda

dovoljan (2)

1 bod

Po ovom osnovu može se ostvariti najviše 40 bodova

 

Na osnovu ostvarenih bodova utvrđuje se redosljed kandidata (rang-lista).

 Kandidat može ostvariti maksimalno  100 bodova!

Adresa JU Ekonomska škola Brčko:

Studentska 9,  76100 Brčko

 Adresa školske internet stranice: www.ekonomska.bdcentral.net         

Mejl adrese: ekonomska.brcko@gmail.com

                         ekonomskabrcko@yahoo.com

www.facebook.com/ekonomskabrcko/

Telefoni: 049/214-914; 049/217-812; 049/213-159

 

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post