O ŠKOLI – 136 GODINA TRADICIJE

 Krajem 19. stoljeća Brčko se ubrzano razvija, zahvaljujući razvoju trgovine postaje trgovačko mjesto, ekonomski i kulturni centar Bosanske posavine. Da bi se trgovački poslovi unaprijedili bilo je potrebno imati školovane kadrove spremne za sve izazove tadašnje trgovine.

Pojava prve trgovačke škole u Brčkom, daleke 1883. godine, kao prve škole te vrste u BiH, dobija na značaju kad znamo da škola počinje s radom  u uvjetima školstva koje u BiH zaostaje za Europom, ali i  za susjednim zemljama. Pismenost je, do tada uglavnom, bila vezana za vjerske objekte i vjerske škole.  Od jeseni 1883. godine trgovački radnici se školuju u svom gradu.

Učenici trgovačke škole su u narednom razdoblju bili nositelji napretka privrednog i trgovačkog razvoja Brčkog i cijele regije. Škola je imala četiri razreda i školovala kvalitetne kadrove stručno osposobljene za rad u trgovini.

Duga povijest ove škole povezuje tri stoljeća. Osnovana  je u 19. stoljeću kada je Brčko dio BiH koja je okupaciju Osmanskog carstva zamijenila okupacijom Austrougarskog carstva.

Škola je preživjela sve promjene i burna politička, ekonomska, društvena i ratna događanja tijekom 20. stoljeća te uspješno nadživjela  mnoge promjene i reforme školstva prilagođavajući se potrebama učenika i zahtjevima tržišta. U okrilju škole, pored trgovine, razvili su se smjerovi  iz oblasti ekonomije, prava, administracije, ugostiteljstva i turizma. Iz ove škole potekli su viša ekonomska škola i, kasnije, ekonomski fakultet.

GDJE SMO DANAS?

Ekonomska škola je okružena zelenilom, nalazi se pored velikog gradskog parka i ima prostran vlastiti park. Učionice su prostrane i svijetle. Učenicima je na raspolaganju preko 80 računala, osam televizora, pametna ploča, projektori i grafoskopi u kabinetima i učionicama.  Nastava sportske kulture izvodi se u prostranoj sportskoj sali i na školskom igralištu. U sastavu škole je blizu 700 kvadratnih metara namijenjenih za rad školske kuhinje i školskog restorana.

Tijekom školovanja učenici stječu opća i stručna znanja. Kada završe neki od smjerova ekonomske škole, pred učenicima su otvorene bar tri mogućnosti.

Diploma ekonomske škole omogućuje zapošljavanje u državnoj upravi,  u administraciji i privredi jer učenici posjeduju potrebna znanja za određeni posao stečena na satima stručnih predmeta i na satima praktične nastave.

Učenici svih četverogodišnjih smjerova mogu upisati  željene fakultete jer imaju neophodno predznanje iz općeobrazovnih predmeta: materinskog jezika, dva strana jezika, informatike, povijest, geografije, ekologije…

Učenici sa završenom trogodišnjom školom, konobari i kuhari, takođe mogu nastaviti školovanje, upisivanjem petog stupnja ili ugostiteljske akademije. Na probirljivom tržištu rada velika je potražnja za kvalitetnom radnom snagom ugostiteljskih smjerova.

Svi učenici kroz praktičnu nastavu i stručne predmete razvijaju vještine i sposobnosti koje im omogućuju pokretanje samostalnog posla.

Svi učenici imaju mogućnost promjene smjera ili stjecanja dodatnog smjera pod propisanim uvjetima. Svake godine primaju se i izvanredni kandidati koji do diplome dolaze polaganjem ispita.  Nastava je potpuno stručno zastupljena, u školi radi 68 nastavnika s odgovarajućom stučnom spremom.

Zanimanja koja se izučavaju u Ekonomskoj školi su podijeljena u dva područja rada:

 1. Ekonomija, pravo, administracija i trgovina – Kada je riječ o ovom području rada, treba istaći činjenicu da je u vremenu u kojem danas živimo, navedena oblast veoma bitna jer u svakom, malom ili velikom poduzeću, da bi poslovalo po svim zakonima i propisima, potrebni su radnici iz oblasti ekonomije, administracije i trgovine
 2. Ugostiteljstvo i turizam – s diplomom iz ovih oblasti, naši su učenici spremni za tržište rada i u inozemstvu, jer izučavaju i dva strana jezika što im omogućuje da jednako brzo i uspješno nađu posao i izvan naše države. Većina od ovih učenika nastavi da radi u objektima gdje obavljaju  praktičnu nastavu  i poslodavci se takoreći, otimaju za njih.

 U okviru svih zanimanja, bez obzira o kojem području rada je riječ, naglasak se stavlja na stručno obrazovanje i praktičnu nastavu, te našim učenicima, s diplomom Ekonomske škole, nije potrebna dodatna obuka prilikom zapošljavanja u poduzećima svih vrsta djelatnosti.

PLAN UPISA  UČENIKA U ŠKOLSKOJ  2019/2020. GODINI

EKONOMIJA, PRAVO, ADMINISTRACIJA I TRGOVINA:

 • Ekonomski tehničar – 20 učenika
 • Ekonomski tehničar – poslovna informatika – 20 učenika
 • Carinski tehničar – 20 učenika
 • Bankarski tehničar – 20 učenika
 • Komercijalni tehničar – 20 učenika
 • Poslovno-pravni tehničar – 20 učenika

UGOSTITELJSTVO I TURIZAM:

 • Ugostiteljsko – kulinarski tehničar – 20 učenika
 • Turistički tehničar – 20 učenika
 • Konobar / Kuhar – 20 učenika

 UVJETI UPISA

 • Pravo upisa u prvi razred ima lice koje je završilo osnovnu školu i nije starije od 18 godina, odnosno, 19 godina za učenike s posebnim potrebama.
 • Upis u prvi razred vrši se na osnovu natječaja koji raspisuje Odjel za obrazovanje, u lipanjskom i kolovoškom upisnom roku
 • U kolovoškom upisnom roku upis se vrši u slučaju da škola, u lipanjskom roku, ne upiše određeni broj učenika
 • Za prijavu na konkurs za upis u prvi razred kandidat je dužan predati sljedeću dokumentaciju:
 • Prijavu za upis
 • Original svjedodžbu o završenom osnovnom obrazovanju

 KRITERIJI  ZA UPIS

Upis učenika u prvi razred vrši se na osnovu postignutog uspjeha u osnovnoj školi, prema redoslIjedu kandidata.

Bodovi po osnovu općeg uspjeha u posljednja četiri razreda osnovne škole:

odličan (5) 15 bodova
vrlo dobar (4) 12 bodova
dobar (3) 9 bodova
dovoljan (2) 6 bodova
Po ovom osnovu može se ostvariti najviše 60 bodova

Nastavni predmeti od posebnog značaja za  upis u školu:

 • srpski jezik i književnost /bosanski jezik i književnost / hrvatski jezik i književnost,
 • prvi strani jezik,
 • drugi strani jezik,
 • matematika,
 • informatika

Vrjednuju se zaključne ocjene iz navedenih predmeta na kraju osmog i devetog razreda osnovne škole. Bodovi za  nastavne predmete od posebnog značaja za  upis u školu su:

odličan (5) 4 boda
vrlo dobar (4) 3 boda
dobar (3) 2 boda
dovoljan (2) 1 bod
Po ovoj osnovi može se ostvariti najviše 40 bodova

Na osnovu ostvarenih bodova utvrđuje se redoslijed kandidata (rang-lista).

 Kandidat može ostvariti maksimalno  100 bodova!

 

Adresa JU Ekonomska škola Brčko:

Studentska 9,  76100 Brčko

 Adresa školske internet stranice: www.ekonomska.bdcentral.net         

Mejl adrese: ekonomska.brcko@gmail.com

                         ekonomskabrcko@yahoo.com

www.facebook.com/ekonomskabrcko/

Telefoni: 049/214-914; 049/217-812; 049/213-159

 

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post