Turistički tehničar

  • Početna

Trajanje obrazovanja: 4 godine

Broj odjeljenja: 1

Broj učenika: 18

Stručne kvalifikacije:

  • Poslovi na neposrednom primanju gostiju i rezervacija
  • Organizacija i prodaja turističkih paket-aranžmana, posredovanje i prodaja turističkih usluga, putovanja, rezervacija i smještaja
  • Vođenje indeksa, recepcijske ploče i hotelskog dnevnika
  • Organizuju putovanja u inostranstvo, posreduju u pribavljanju putnih isprava i viza, obezbjeđuju turističke vodiče za vrijeme putovanja na mnoga turistički privlačna mjesta
  • Fakturisanje i naplata pruženih usluga, prodaja gotovih turističkih aranžmana po zahtjevu, koncipiranje programa izleta, koordinacija rada turističkih i ugostiteljskih organizacija i službi
  • Vođenje korespondencije, otkup stranih sredstava plaćanja, izrada kalkulacija
  • Prikupljanje turističkih podataka i obrada pozicija, promocija turističkih usluga i sl.
  • Lične i društvene kvalifikacije – komunikativnost, poslovna kultura, fleksibilnost, saradnja, odgovornost..
  • Mogućnost nastavka obrazovanja na fakultetima
Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post