Poslovno-pravni tehničar

  • Početna

Trajanje obrazovanja: 4 godine

Broj odjeljenja: 1

Broj učenika: 18

Stručne kvalifikacije:

  • Osposobljen za poslove u opštim i stručnim službama organa uprave i lokalne samouprave
  • Zna osnovne norme u poslovnoj korespondenciji, preduzetništvu, menadžmentu, knjigovodstvu, finansijema i poslovnom pravu
  • Posjeduje znanja dva strana jezika na nivou razmjene informacija iz kancelarijsko-administrativno-pravnih poslova
  • Obrađuje poštu i radi na računaru
  • Zna obavljati administrativne poslove, poslove iz radnih odnosa, piše rješenja i odluke, komunicira sa strankama, zna da izrađuje razne evidencije i statističke podatke, radi ovjere potpisa, rukopisa i prepisa, obrađuje poštu i radi na računaru
  • Sposoban je za samostalan rad i rad u grupi
  • U poslu je tačan, ažuran, snalažljiv i posebno odgovoran
  • Spreman je na stalno stučno usavršavanje i cjeloživotno učenje
  • Mogućnost nastavka obrazovanja na fakultetima
Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post