Вијеће ученика

  • Почетна

Вијеће ученика се оснива ради промовисања права и обавеза, те потреба и интереса ученика; подстицања активног учешћа ученика у раду школе; промовисања интереса школе у локалној заједници на чијем подручју се школа налази; промовисања активизма средњошколаца, организујући активности едукацијског, превентивног, волонтерског, хуманитарног, забавног и културно-умјетничког карактера и сарадње с одговарајућим установама, као и организацијама које се баве питањима младих.

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post