Vijeće učenika

  • Početna

Vijeće učenika se osniva radi promoviranja prava i obveza te potreba i interesa učenika; podsticanja aktivnog učešća učenika u radu škole; promoviranja interesa škole u lokalnoj zajednici na čijem području se škola nalazi; promoviranja aktivizma srednjoškolaca, organizirajući aktivnosti edukacijskog, preventivnog, volonterskog, humanitarnog, zabavnog i kulturno-umjetničkog karaktera i suradnje s odgovarajućim ustanovama, kao i organizacijama koje se bave pitanjima mladih.

 

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post