Vijeće učenika

  • Početna

Vijeće učenika osniva se u cilju promovisanja prava i obaveza te potreba i interesa učenika; podsticanja aktivnog učešća učenika u radu škole; promovisanja interesa škole u lokalnoj zajednici na čijem području se škola nalazi; promovisanja aktivizma srednjoškolaca organizirajući aktivnosti edukacijskog, preventivnog, volonterskog, humanitarnog, zabavnog i kulturno-umjetničkog karaktera te saradnje s odgovarajućim ustanovama, kao i organizacijama koje se bave pitanjima mladih.

 

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post