ЈУ Гимназија „Васо Пелагић“

 • Почетна

Бити гимназијалац одувијек је представљало посебну част и привилегију.

На подручју Брчког Гимназија се као средња школа први пут помиње 20-их година прошлога вијека као Нижа гимназија, насљедница Трговачке школе.  Током времена она је мијењала свој назив у Реална гимназија, Грађанска школа, Школа за усмјерено васпитање и образовање, а данашњи назив ЈУ Гимназија „Васо Пелагић“ Брчко  датира од 2001/2002. године.

Гимназија је данас општеобразовна средња школа која траје четири године и припрема ученике за наставак школовања. Сврха образовања у гимназији је: развити код ученика  интелектуалну ширину, потребу за новим сазнањима и дјеловањима, подстаћи код ученика истраживачку радозналост, те оспособити их за критичко и стваралачко мишљење као и самостално учење. Гимназија ученицима нуди најшире образовање које омогућава упис на све факултете, односно високошколске образовне установе, те постигнуте, касније, добре резултате.

Оно што је битно истаћи је неизбрисив траг многих наших свршених гимназијалаца који су својим каснијим животним и професионалним опредјељењима дали трајан допринос развоју наше локалне заједнице у најразличитијим областима. Гимназијско образовање представља један од темељних ослонаца духовне и интелектуалне препознатљивости друштава.

Основни подаци о школи

 • У нашој школи образују се ученици за три различита смјера:
 • Општи смјер са изборном наставом у четвртој години,
 • Друштвено-језички смјер,
 • Рачунарско информатички смјер.
 • Настава се изводи у једној, првој, смјени и стручно је заступљена
 • Школске године 2019/20. уписујемо 6 (шест) одјељења по 20 ученика:
 • 4 (четири) одјељења општег смјера са изборном наставом у четвртој години,
 • 1 (једно) одјељење друштвено-језичког смјера,
 • 1 (једно) одјељење рачунарско-информатичког смјера.
 • Редовна настава се изводи у кабинетима, опремљеним савременим училима и помагалима (интерактивне табле, ЛЦДТВ, рачунари, мултимедијални пројектори),
 • Ваннаставне активности, сарадња са родитељима, додатна и допунска настава се реализују континуирано,
 • Ученици школе учествују у програму размјене ученика,
 • Сарадња са невладиним сектором и институцијама локалне заједнице је на високом нивоу,
 • Обавезни страни језици су: енглески, њемачки и латински,
 • Ученици наше школе имају могућност похађања напредног њемачког језика и стицање њемачке језичке дипломе DSD I и DSD II:
 • Нижи ниво DSD I полаже се у II разреду и полагањем ученици стичу њемачку језичку диплома А2/Б1,
 • Виши ниво DSD II полаже се у IV разреду и полагањем ученици стичу њемачку језичку диплома Б2/Ц,1
 • Похађање наставе напредног њемачког језика омогућава:
 • изузетно добро познавање њемачког језика,
 • бесплатне испите и наставни материјал у II и IV разреду,
 • добијanje диплома је међународно призната,
 • диплома омогућава студирање на свим факултетима њемачког говорног подручја,
 • учење на настави DSD-а усмјерено је на развој комуникативних способности у групама до 14 ученика,
 • реализују се занимљиви школски и ваншколски пројекти и такмичења.

 

За упис у школу потребно је:

 1. родни лист
 2. свједочаство од VI-IX разреда

Адреса: Трг Правде 3, 76100 Брчко

ЈУ Гимназија „Васо Пелагић“Брчко

Брчко дистрикт Босне и Херцеговине

Телефон/факс: 049/211- 941

e-mail: gimnazijabrcko.vasopelagic@gmail.com

Веб адреса: www.gimnazija.bdcentral.net

 

 

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post