Факултет здравствених наука Универзитета у Сарајеву

 • Почетна

Мисија Факултета здравствених студија Универзитета у Сарајеву као водеће образовне и научно истраживачке институције у здравственим дисциплинама, је да кроз најсавременије методе наставе, учења и истраживања едуцира квалитетне, способне, креативне и међународно компетентне кадрове у здравству који ће стечена знања имплементирати у пракси.

Визија Факултета здравствених студија је унапрјеђење изврсности здравствене струке обједињавањем наставне, научно истраживачке и стручне дјелатности, с циљем постизања оптималног знања и вјештина. те етичности студената, будућих здравствених радника у служби заједнице. Да би смо постигли своју визију развоја желимо наставити побољшавати квалитет студија, повећати квантитет и квалитет истраживања, унаприједити међународну сарадњу, побринути за организацију цјеложивотног учења и повећати видљивост.

Кандидати се на Факултет здравствених студија уписују након завршене средње школе (четворогодишње школовање), а годишње се упише укупно 150-200 студената на редован и ванредни студиј – свих пет студија.

Факултет здравствених студија у Сарајеву тренутно похађа око 1.800 редовних, ванредних и диференцираних студената.

Дана 05. 03. 2008. године Висока здравствена школа у Сарајеву је преименована у Јавну установу „Факултет здравствених студија” у Сарајеву рјешењем о Регистрацији Број 065-0-Рег-08-000387 Опћинског суда у Сарајеву.

Академске 2009/10. године на Факултету здравствених студија у Сарајеву уписана је прва генерација студената који студирају у складу са принципима Болоњске декларације у трајању од 4+1 године.

Студији по Болоњском програму су:

 • Студиј Физикалне терапије
 • Студиј Лабораторијских технологија
 • Студиј Радиолошких технологија
 • Студиј Здравља и екологије
 • Студиј Здравствене његе и терапије

Академске 2009/10. године уписана је прва генерација студената на постдипломски студиј на Факултету здравствених студија у Сарајеву у трајању од двије године, за студенте који су завршили студиј по Доболоњском програму студирања.

Академске 2018/19. године на Факултету здравствених студија у Сарајеву уписана је прва генерација студената који студирају у складу са ревидираним наставним планом и програмом И и ИИ циклуса студирања.

Студији по ревидираном наставном плану и програму И и ИИ циклуса студирања:

 • Студиј Физиотерапије
 • Студиј Лабораторијских технологија
 • Студиј Радиолошких технологија
 • Студиј Санитарног инжињерства
 • Студиј Здравствене његе

До краја 2017. године је на Факултету здравствених студија:

 • дипломирало 4957 студената доболоњског начина студирања
 • магистрирало 59 студената доболоњског начина студирања
 • одбранило докторску дисертацију 13 доктораната по доболоњском начину студирања
 • дипломирало 942 студената И циклуса студија (Болоњски начин студирања)
 • одбранило завршни рад 348 студената ИИ циклуса студија (Мастер студиј- Болоњски начин студирања)
 • одбранило докторску дисертацију 8 доктораната ИИИ цилуса студија (Болоњски начин студирања)

На Факултету здравствених студија у Сарајеву ангажовано је око 150 наставника у звањима редовног и ванредног професора, доцента, вишег асистента, асистента и стручног сарадника.

Конкурси и обавјештења

Често постављана питања

Документи за упис

Адреса: Стјепана Томића 1, 71000 Сарајево
Босна и Херцеговина
Тел: +387 33 569 800 Фаx: +387 33 569 825

E-пошта: info@fzs.unsa.ba

Веб-сајт: https://www.fzs.unsa.ba/

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post