„Sarajevo School of Science and Technology“

  • Почетна

Универзитет Сарајевска школа за науку и технологију отворен је у октобру 2004. године као први приватни универзитет у Босни и Херцеговини. Посвећен пружању високог квалитета, конкурентном образовању на међународном нивоу и модерним програмима. Универзитет Сарајевска школа за науку и технологију је успоставио сарадњу са Универзитетом у Бакингему (Велика Британија), и данас је једини универзитет у Босни и Херцеговини који својим дипломантима нуди двојну диплому. Ми на СССТ-у вјерујемо да добра диплома, у било којем пољу изучавања, мора укључивати и течно знање барем једног страног језика. Наш универзитет, као и већина свијета данас, усвојио је енглески језик као средство комуникације са потпуним енглеским планом и програмом. СССТ нуди четверогодишње програме додипломских студија на свим факултетима (240 ЕЦТС бодова), са изузетком Факултета медицине чији је програм шестогодишњи (дванаест семестара) и Сарајевске филмске академије која нуди трогодишњи академски студиј по болоњском плану и програму (додипломски студијски програм).

Факултети:

За будуће студенте:

Пријава за упис

Примјери пријемних испита

Студијски програми

Школарина, студентски кредити и стипендије

Дан отворених врата

 

Храсничка цеста 3а, Сарајево, 71 000, Босна и Херцеговина

Тел: +387 33 975 002

Фаx: +387 33 975 030

administration@ssst.edu.ba

admissions@ssst.edu.ba

https://ssst.edu.ba/

 

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post