Fakultet elektrotehnike Univerzitet u Tuzli

  • Početna

Fakultet elektrotehnike u Tuzli obuhvata 3 ciklusa studija. Prvi ciklus studija je u trajanju od 4 godine (8 semestara) i studentima su na raspolaganju studijski programi pod nazivom Elektrotehnika i računarstvo i Tehnički odgoj i informatika.

Drugi ciklus studija je u trajanju od godinu dana (2 semestra). Treći ciklus studija traje 3 godine (6 semestara).

Pravo na polaganje prijemnog ispita stiču svi kandidati sa završenom četvorogodišnjom srednjom školom. Rangiranje se vrši na osnovu uspjeha u srednjoj školi i rezultata prijemnog ispita.

Prijemni ispit na Fakultetu elektrotehnike u Tuzli razlikuje se u zavinosti od smjera.

– Na prijemnom ispitu za studijski program Elektrotehnika i računarstvo polaže se:

  • Test iz predmeta Matematika

Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima su: Matematika i Fizika.

– Na prijemnom ispitu za studijski program Tehnički odgoj i informatika polaže se:

  • Matematika

Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima su: Matematika i Fizika.

Organizacija studija:

Studenti upisuju studijski program prvog ciklusa studija pod nazivom Elektrotehnika i računarstvo, u skladu sa dokumentom Pravila i procedure za prijem i upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Tuzli.

Studijski program definiše skup nastavnih predmeta iz oblasti elektrotehnike i računarstva, čiji se ECTS krediti mogu ostvarivati sa ciljem sticanja 240 ECTS kredita potrebnih za završetak prvog ciklusa studija u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju TK i Statutom Univerziteta u Tuzli.

Unutar Studijskog programa studenti imaju mogućnost da se specijalizuju u određenoj oblasti elektrotehnike i računarstva izborom jednog od pet ponuđenih usmjerenja studijskog programa:

  • Automatika i robotika (AR)
  • Elektroenergetske mreže i sistemi (EEMS)
  • Elektrotehnika i sistemi konverzije energije (ESKE)
  • Računarstvo i informatika (RI)
  • Telekomunikacije (TK)

Nakon završetka I ciklusa studija i odbrane završnog rada kandidat stiče stepen:

  • bachelor-inženjer elektrotehnike.

 

Fakultet elektrotehnike
Franjevačka 2
75000 Tuzla

+387 35 259 600

http://www.fe.untz.ba

http://www.fet.ba

nerdina.mehinovic@untz.ba

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post