Факултет за тјелесни одгој и спорт Тузла

  • Почетна

Хисторија Факултета за тјелесни одгој и спорт датира од 1945. године када је непосредно по окончању другог свјетског рата у Тузли почела са радом прва Учитељска школа. Из активности ове школе 1960. године произашла је Виша педагошка школа у Тузли у оквиру које је формиран и Одсјек Физичка култура. Године 1970. ова школа прерасла је у Педагошку академију, а међу постојећим одсјецима на Педагошкој академији и овдје је био присутан одсјек Физичка култура. Овај одсјек је од 1993. године био у саставу новоформираног Филозофског факултета у Тузли. Факултет за тјелесни одгој и спорт формиран је 2003. године.

Факултет за тјелесни одгој и спорт већ пар година ради по новом наставном плану и програму који је произашао из Болоњске декларације и ЕЦТС система. Студенти, поред осталог, имају на располагању и информатичко-дијагностички центар, као важан предуслов за развој спорта и спортских вјештина, те врхунски опремљен амфитеатар и модерно опремљене спортске дворане која се могу користити за спортске игре, плесове, спортску гимнастику, борилачке спортове и др.  Основно подручје научног интереса и поучавања на додипломском Универзитетском студију и послиједипломским студијима је кинезиологија, релативно млада наука, којој је име изведено од грчке ријечи кинезис – покрет.

Данас се Кинезиологија дефинише као емпиријско трансдисциплинарно опће научно поље у којем, прије свега, доминира експериментални приступ у свеобухватним истраживањима принципа и законитости људског покрета или тјелесне активности и вјежбања. Дипломирани професори тјелесног одгоја и спорта, са стручним звањем наставника (професора) тјелесног одгоја и спорта, примјењују своја знања и вјештине у настави тјелесне и здравствене културе на свим нивоима одгоја и образовања у Босни и Херцеговини. Студенти се школују и за организирање и провођење изваннаставних активности на сваком нивоу образовања, као и за организирање бројних спортских и рекреацијских садржаја полазника одгојно-образовних програма у граду, опћини, кантону и држави.

Студијски програми:

Факултет за тјелесни одгој и спорт
2. октобра 1,
75 000 Тузла, Босна и Херцеговина
+ 387 (0)35 27 85 35
Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post